is dat je steeds meer als God zult worden naarmate je weerstand biedt tegen de zonde

Dat is een heersende opvatting in de wettische wereld om ons heen. Het idee is dat godsvrucht alles met ons gedrag te maken zou hebben. Men denkt dat het draait om het terugbrengen van het kwaad in ons leven en het bevorderen van de goede dingen die we doen.

Godsvrucht komt in het geheel niet uit zo’n gedragsaanpassing. Godsvrucht is namelijk niet de afwezigheid van zonde. Het is dus opnieuw weer een leugen dat als je nu maar de zonde weerstaat je wel godsvruchtig zal worden.

De voorkeur voor deze gedachte treffen we in de hele kerkwereld aan. Er is namelijk zo’n sterke aandacht voor zondemanagement in de hedendaagse kerkwereld. Je hoort het voortdurend terugkomen dat als we de gelovigen maar zover zouden krijgen dat ze de zonde opgaven ze dan wel meer als Christus zouden zijn. Zo zit het helemaal niet.

De waarheid is dat je godvruchtig bent omdat de Geest van God in jou woont.
Johannes 16:7 Ik zeg jullie de waarheid: Het is beter voor jullie, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot jullie komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot jullie zenden.

Nadat de Heilige Geest bij je binnen is gekomen zal Hij je nooit begeven of verlaten. De Heilige Geest kwam dus binnen in jouw geest, wat de kern van jouw identiteit is. Je bent dan ook heilig omdat Gods Geest in jou woont.

Jouw heilig zijn heeft dus niets te maken met jouw weerstand tegen de zonde of jouw toegeven aan de zonde. Je bent altijd even godsvruchtig, ongeacht of je zondigt of niet zondigt. Dit is nu precies de angst van een wettisch gelovige. Zij denken namelijk dat wanneer je dit de mensen wijsmaakt zij er gelijk op uit zullen gaan om te zondigen.

Nee! Nee! Nee! Het tegendeel is waar. Als wij door hebben wie we werkelijk zijn, dat we dus godsvruchtig geworden zijn in Christus Jezus, dan wordt dat de drijvende kracht die ons aanzet om verder niet meer te zondigen.

Het hele idee dat we nog meer als God zullen worden als we de zonde maar zouden weerstaan, dat is een leugen die jouw gedachten van Christus africht en je volle aandacht richt op de verleiding. De Bijbel zegt dat als je jouw aandacht richt op de zaken van het vlees dat je dan ook de opbrengst van het vlees zal oogsten.

De waarheid is dat we onze aandacht op Jezus Christus mogen richten en dat we mogen beseffen dat we reeds godsvruchtig in Hem zijn. Als we dit begrijpen en we rusten in Hem, dan zal de godsvrucht die we in Christus bezitten ook weerspiegelen in ons gedrag. Dan vallen de zonden van ons leven eenvoudig van ons af omdat we zo in beslag worden genomen door Christus zelf.

Dat is de waarheid die ook jou in de vrijheid stelt in jouw eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *