is dat je zonden je zouden kunnen diskwalificeren om door God gebruikt te worden

Dit soort leugens komen op bij mensen gezondigd hebben en nu denken dat ze aan de kant gezet zijn, zodat God hun leven nooit meer kan gebruiken tot Zijn eer. Soms is het zelfs een leugen die in de kerk onderwezen wordt.

Je zou zulke extreme zonden hebben begaan dat God, zoals men dat dan onderwijst, je ergens op de plank wegzet en je dus verder niet meer zal gebruiken. Dat is zo absoluut onwaar! Dat heeft nou ook niks te maken met de boodschap van de wandel in genade.

De boodschap van genade is namelijk dat God je kan verlossen. God kan de omstandigheden van je leven, wat je ook gedaan mag hebben, nemen en omgooien zodat Hij jou kan gebruiken tot Zijn eer.

Vroeger zij ik dat je roereieren niet meer terug in de dop krijgt (gedane zaken nemen geen keer), maar de waarheid is dat wij een God dienen die dat wel degelijk kan! Ik zal je vertellen dat er echt niets is wat jij ooit deed, of niets dat je zou kunnen doen dat God zou weerhouden om jou te gebruiken.

Het idee dat jij zodanig zou kunnen zondigen dat je gediskwalificeerd zou zijn om door God gebruikt te worden is een leugen dat jou gevangen houdt. Denk bijvoorbeeld eens aan Hebreeën 11. Onderzoek de levens van die mensen die daar genoemd worden een nauwkeurig!

Eén van de personen die God daar opnoemt is Noach. Noach was een figuur die nog maar net uit de ark was vrijgekomen of je treft hem al ladderzat aan.
Genesis 9:21 Toen hij [Noach] van de wijn gedronken had, werd hij dronken en hij ontblootte zich in zijn tent.

Mozes wordt hier genoemd. Voordat er ook maar sprake was van een dienst was hij al een moordenaar.
Exodus 2:12 Hij [Mozes] keek naar alle kanten, en toen hij zag, dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand.

Simson en David staan op deze lijst ook al hebben ze beide overspel gepleegd dat tot op de dag van vandaag een bekend feit is.
2 Samuël 11:3-4 Toen liet David naar die vrouw vragen en men zei: Wel, dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hethiet Uria. Daarop zond David boden om haar te halen. Zij kwam tot hem, en hij lag bij haar,

Hebreeën 11:31 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet met de ongehoorzamen omgekomen, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen.
Hier noemt de Bijbel Rachab rechttoe rechtaan de hoer. Rachab was een hoer en de Bijbel geeft haar ook die omschrijving. Evenzogoed weet iedereen hoe Rachab gebruikt werd door de Heer om Zijn volk Israël te beschermen.

De waarheid hieruit is dat er geen enkele zonde bestaat die zo groot is dat God je niet meer zou kunnen gebruiken. Kijk dus eens terug in je verleden en bedenk nu eens het allerslechtste wat je ooit gedaan hebt. Neem die gedachte en leg het neer aan de voet van het kruis en ga daar dan weg en laat het daar.

Het idee dat je zonden kan begaan die jou diskwalificeren om door God gebruikt te kunnen worden is zo onjuist! Als ik je zou vragen wie de grootste christen is die ooit geleefd heeft, wie zou jij dan noemen? Ik vermoed dat velen dan de apostel Paulus zullen noemen. De apostel Paulus is een moordenaar geweest. Toch heeft de Heer hem gebruikt om tweederde van het Nieuwe Testament te schrijven.

Je zult wellicht tegenwerpen dat jij jouw zonden hebt bedreven nadat je christen geworden bent. Okay, maar hoe zit het dan bij Simon Petrus? Petrus verloochende Christus bij Zijn kruisiging. Hij rende weg in schaamte, schande en schuld. Hij zal zich echt wel hebben afgevraagd of de Heer hem ooit nog zou willen gebruiken.

Toen de Heer was opgestaan en de vrouwen aansprak gaf Hij de opdracht: ‘Ga, zegt tot de discipelen en Petrus dat Ik leef!’ Heel in het bijzonder noemde de Heer Petrus bij name. Ik denk dat Hij Petrus bij name noemde omdat Hij Petrus wilde laten weten dat Hij niet zoiets verschrikkelijks gedaan had dat God hem nou niet meer kon gebruiken.

Het was nou juist Petrus op de Pinksterdag die de geweldige boodschap van Pinksteren mocht verkondigen. Lees dat hoofdstuk Hebreeën 11 nog eens goed door en bekijk de levens van die geloofsreuzen. Lees dan niet alleen hun namen in Hebreeën 11, maar zoek hen ook op in het Oude Testament om de geschiedenis van die mensen te lezen. Dan zie je ook de zonden die zij bedreven hebben.

Er zit volgens mij een sublieme boodschap in Hebreeën 11. Deze boodschap zegt tegen jou en mij: Wat je ook gedaan mag hebben, hoe diep je ook gezonken mag zijn, hoe ver je ook van Gods plan voor je leven afgedreven mag zijn, God heeft jou verlost! Hij neemt al die omstandigheden van je leven en Hij zal jouw leven gebruiken tot eer van Hem!

Het onderwijs of het idee dat jij zonden zou kunnen begaan die jou diskwalificeren om door God gebruikt te worden, dat is een leugen! Het maakt helemaal niets uit welke zonde het ook mag zijn, God heeft jou vergeven dankzij het volbrachte werk van Jezus Christus op het kruis! Hij zal jouw leven ook zeker gebruiken! God zal je gebruiken ongeacht waar jij je bevindt of wat je ook gedaan mag hebben!

Dat is de waarheid die jou bevrijdt in je eigen wandel in genade!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *