is dat jij je zou moeten schamen als je zondigt

Prediking dat op schande en schaamte gebaseerd is, is een vrij algemeen goed binnen de evangelische wereld. Ik gebruikte schaamte om anderen te manipuleren zodat zij hun gedrag zouden veranderen.

De werkelijkheid is dat jij je nooit en te nimmer hoeft te schamen als kind van God. Overtuiging en schaamte zijn twee totaal verschillende zaken. Overtuiging is het werk van de Heilige Geest die onze aandacht weer opnieuw op Jezus Christus richt. Dat motiveert ons om te leven vanuit wie we werkelijk zijn.

Schaamte is echter dat innerlijk besef dat gelooft dat je een slecht persoon bent. Het is het gevoel dat er iets echt goed mis is met jou. Schaamte loopt parallel met zelfveroordeling. Wat zegt de Bijbel hierover?

Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.
Je hoeft je nooit en te nimmer te schamen omdat je echt nooit door God veroordeeld zult worden. Je hoeft dus ook nooit jezelf te veroordelen.

Betekent dit nu dat wij onverschillig staan tegenover onze zonden? Natuurlijk niet! Mensen vragen mij nog wel eens waar bekering in mijn boodschap zit. Als wij echt doorhebben hoe groot die onvoorwaardelijke liefde van God ten opzichte van ons is, dan is bekering een natuurlijke reflex op die liefde.

Bekeren is simpel je afkeren van de zonde en je richten op Jezus. Het is een ommekeer van 180 graden. Dat is nooit het logische gevolg van schaamte. Het resultaat van schaamte is dat je jezelf steeds dieper en dieper in je eigen teleurstelling ingraaft.

Echte bekering kan uitsluitend voortkomen uit het kennen van de liefde van Vader, waardoor onze harten ernaar hunkeren om te leven vanuit wie we zijn in Christus.

Zou jij je dus moeten schamen als je zondigt? Dat is een leugen dat je in de boeien slaat. Als we zondigen mogen we bedenken wie we zijn in Christus zodat onze aandacht weer op Vader gericht wordt.

We kunnen gewoon opstaan, ons gewone doen en laten oppikken en Jezus Zijn leven in ons laten uitwerken. Dat is een bevrijdende waarheid van genade die je echt in de vrijheid plaatst in jouw eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *