is dat we alles moeten doen wat Jezus zei

Laat dat eens even goed tot je doordringen. We moeten alles doen wat Jezus zei. Er is een nieuwe beweging die zichzelf de Rode Letters christenen noemt. Ze zeggen dat zij leven volgens de rode letters die er in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, staan. Dan gaat het erom dat er Bijbels zijn waar de uitspraken van Jezus in het rood zijn gedrukt, weet je wel?

Ik doe wat Jezus zei. Nou, de waarheid is dat we ons telkens moeten afvragen hoe je het Woord van God recht snijdt. Jezus Christus heeft veel dingen gezegd op momenten dat Hij jou niet aansprak.

Ik wil op geen enkele manier de uitspraken van Jezus kleineren. De uitspraken van Jezus zijn enorm belangrijk. Zijn woorden zijn feitelijk zo enorm belangrijk dat wij ze ook op de juiste manier moeten verstaan. Dat lukt ons door na te gaan tot wie Hij sprak, wanneer Hij sprak, en wat Hij dan zei.

Besef wel dat Jezus een dienst uitvoerde onder het Oude Verbond. Hij heeft dus heleboel dingen uitgesproken tegen mensen die onder dat verbond waren. Toen Hij dan ook gestorven en opgewekt was, waren die uitspraken dan ook verouderd in betrekking tot jouw leven.

Mocht dit jullie de haren ten berge doen rijzen of dat jullie zeggen: ‘Ja, wacht eens even, nu gaat die toch echt een beetje te ver met te zeggen dat we niet alles hoeven te doen wat Jezus zei’, dan heb ik nu een vraag voor jullie: Geloven jullie echt dat je alles moet doen wat Jezus zei? Echt?

Ik zal deze vraag stellen: Hoe staat het dan met de volgende uitspraak:
Mattheus 5: 29 Indien je rechteroog je tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van je,
Wat doe je daarmee? Nu eventjes tot de mannen alleen die geloven dat dit tot hen gesproken is. Ga er maar aan! Begin maar alvast met een stevige kuil te graven in je tuintje!

Hoe zit het met zijn volgende aanwijzing?
Mattheus 5: 30 Indien je rechterhand je tot zonde zou verleiden, houw haar af en werp haar van je;

Hoe zit het met die aanwijzing van de Heer voor die rijke jongeling?
Lukas 18:22 Verkoop alles wat je bezit, en verdeel het onder de armen,

Men zegt dan wel dat men alles moet doen wat Jezus zegt. De werkelijkheid is dat ze naar dat het hen uitkomt zelf er tussenuit pikken wat hen wel bevalt en laten liggen wat hen niet bevalt. Ze doen het ene wat de Heer zegt, terwijl ze andere uitspraken negeren of weg verklaren.

Nadat de Heer de voeten van Zijn discipelen had gewassen gaf Hij hen een duidelijke opdracht.
Johannes 13:14 Indien nu Ik, jullie Here en Meester, jullie de voeten gewassen heb, behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen;
Hoe zit het daarmee? Hebben jullie al de voeten van andere gelovigen gewassen?

Ik probeer alleen maar het punt duidelijk te maken dat als we alleen maar dogmatisch en vastgeroest op zo’n standpunt blijven staan, we dat dan ook in de praktijk zouden moeten brengen.

Nee, het punt is dat het een leugen is dat we maar alles moeten doen wat Jezus zei. Wat we wel moeten doen is begrijpen wat Jezus zei, wat het betekende en wanneer het zo uitgesproken werd. We moeten het Woord serieus genoeg nemen om het Woord van de waarheid recht te snijden, zodat we dat Woord ook toepassen op de manier zoals het bedoeld was.

Als jij de leugen gelooft dat jij alles wat Jezus zei ook moet doen, dan zal je veel zelfveroordeling in je leven tegenkomen. Ik weet namelijk dat je niet alles zult gaan doen wat Jezus ooit gezegd heeft, zoals je oog uitrukken, alles verkopen wat je bezit om dat te geven aan de armen of het wassen van de voeten van andere gelovigen.

Laten we dus het Woord recht snijden en het Woord ook serieus genoeg nemen om het te onderzoeken in het licht van het Nieuwe Verbond.

Als we dat doen zullen we de waarheid ontdekken dat ons bevrijdt in onze eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *