is dat we een hernieuwde zalving nodig hebben

Is het je opgevallen dat vrijwel al die godsdienstige leugens zo’n verheven edele klank in zich hebben? Het hele idee dat we een hernieuwde zalving nodig hebben klinkt zo goed. Het klinkt als een geweldig bewonderenswaardig verlangen. Het is echter totaal niet waar.

Laten we eerst eens gaan kijken wat die zalving nu feitelijk inhoudt.
Jesaja 61:1 De Geest van Adonai Yahweh is op mij, omdat Yahweh mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen.

Als we nu naar het Nieuwe Testament gaan, dan zien we dat Jezus op een dag in de tempel was en de rol nam om precies dit Bijbelgedeelte voor te lezen. Hij draaide zich om naar de toehoorders en zei:
Lukas 4:21 Heden is dit Schriftwoord voor jullie oren vervuld.

De Heer zei hier dus feitelijk: ‘Ik ben die zalving’. Jezus Christus is de zalving van God. Als jij dus Christus volkomen vertrouwt, dan komt Zijn leven in jou binnen. Dan bezit jij de zalving en die zal dan beslist nooit meer bij je weggaan.

1 Johannes 2:20 Jullie hebben een zalving van de Heilige en jullie weten dat allen.
Hij zegt dat we de zalving bezitten. Wat is die zalving dan? Dat is het leven van Christus die in ons woont.

1 Johannes 2:27 Wat jullie betreft, de zalving, die jullie van Hem ontvangen hebben, blijft op jullie, en jullie hebben het niet nodig, dat iemand je leert; maar, gelijk zijn zalving je leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij jullie geleerd heeft.
Kijk, dat ‘blijven’ wil zeggen dat die zalving een permanente inwoning bij jou gevonden heeft. Christus zelf is jullie zalving. We hebben echt geen hernieuwde zalving nodig omdat de zalving die we bij onze redding ontvangen hebben echt nooit veroudert.

Jezus zelf is jouw zalving. Begrijp me nou niet verkeerd. Soms bidden mensen voor mij voordat ik ga spreken en dan vragen ze de Heer om mij op een bijzondere manier te zalven. Ik heb zelf ook wel eens de neiging om te beweren dat ik een speciale zalving ervoer bij het spreken. Wat bedoelen we daar dan feitelijk mee?

Wat we eigenlijk willen zeggen is dat we ernaar verlangen dat het leven van Christus in ons doen en laten openbaar komt. Ik wil dus niet gaan muggenziften op woorden. Ik wil echter wel dolgraag dat iedereen doorkrijgt dat het idee dat we een hernieuwde zalving nodig zouden hebben een leugen is.

Als je nog mocht denken dat je de zalving nog niet bezit dan kan ik je zeggen dat die zalving de Persoon Jezus Christus zelf is. Als we beseffen dat we de zalving van de inwonende Christus levend in ons bezitten, dan zal dat een krachtbron zijn voor het overwinningsleven waartoe God ons geroepen heeft en ons ook toe in staat heeft gesteld.

Dat is een waarheid die je werkelijk in de vrijheid plaatst in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *