is dat we een prijs zullen moeten betalen als we gebruikt willen worden door God

De reden waarom dit onderwijs ons zo aanspreekt is omdat het een beroep doet op het vlees om zelf iets te doen om gekwalificeerd te worden om door God gebruikt te kunnen worden tot Zijn eer.

Het is echt heel diep verankerd in ons vlees dat wijzelf iets willen doen. Wij willen iets bijdragen aan Gods werk. Het idee dat wij een prijs zullen moeten betalen om door God gebruikt te kunnen worden is dan ook een beroep op het vlees.

De waarheid is dat de enige verantwoordelijkheid die jij en ik hebben is God eenvoudigweg te vertrouwen. Stel je vertrouwen op Jezus Christus en erken wie Hij is in ons. Laat Hem Zijn werk door ons heen doen. Dan blijft er geen prijs over die nog betaald moet worden.

Het is zoals een oud kerklied dat zegt, die ik als kind al heel graag zong: ‘Jezus heeft het alles betaald. Ik heb alles aan Hem te danken’. Nee, er is geen prijs die door jou betaald moet worden om door God gebruikt te kunnen worden.

Sommigen willen beweren dat je de Bijbel regelmatig zult moeten lezen om gebruikt te kunnen worden, of dat je moet bidden of vasten en al die andere dingen. Nee! Nee, nee! Dat is niet jouw afbetaling die je gebruikt om door God gebruikt te kunnen worden. Dat zijn hooguit uitdrukkingen van intimiteit die we met Hem delen.

De prijs die betaald zou moeten worden opdat jij door God gebruikt kan worden is allang volledig betaald door Jezus.
1 Korinthe 1:27-29 God heeft wat voor de wereld dwaas is uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.

God heeft echt alles tot stand gebracht opdat wij niet met de eer zouden kunnen gaan strijken.
1 Korinthe 1:30 Uit Hem is het, dat jullie in Christus Jezus zijn, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,

Het hele idee dat wij een prijs zouden moeten betalen om door God gebruikt te kunnen worden is één grote leugen. Wij mogen simpelweg God danken en prijzen dat Hij door Jezus Christus allang de prijs betaald heeft. Laten we ons daarom volkomen aan Hem uitleveren.

Zeg maar tegen Hem dat Hij in en door jou heen alles mag doen wat Hij ook maar wil werken omdat Hij de prijs betaald heeft. Dat is een waarheid die jou echt bevrijdt in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *