is dat we geen negatieve gedachten en gevoelens zouden mogen uitspreken tot God in ons gebed

Hiermee bedoel het onderwijs dat als we bidden we uitsluitend bevestigende, positieve woorden zouden moeten uitspreken. We zouden uitsluitend woorden van geloof moeten uiten in het gebed.

Negatieve gedachten of gevoelens zouden we dus niet moeten uitspreken als we tot God aan het bidden zijn. Weet je, dat is een leugen. Wat je daardoor krijgt is dat we dus onze echte gevoelens gaan onderdrukken. Het is een perfect middel van de vijand om ons het gevoel te geven dat we huichelaars zijn.

De werkelijkheid is nou eenmaal dat we allemaal wel eens negatieve gedachten en gevoelens hebben. Dat is nou eenmaal een onderdeel van de normale menselijke ervaring. In plaats van dat we niet open een eerlijk naar de Heer zouden zijn over onze gedachten en gevoelens roept de Bijbel ons juist integendeel op om heel erg eerlijk daarover te zijn.

Psalm 62: 8 Vertrouwt altijd op Hem, o volk, stort je hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats.
Stort je hart voor Hem uit! Wat zit er in je hart? Het is prima om daar eerlijk over te zijn en dat dan ook aan je hemelse Vader te vertellen.

1 Petrus 5:7 Werp al je bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor je.
Misschien wordt jou in de kerk wel geleerd dat als je negatieve gedachten en gevoelens naar de Heer zou uitspreken, dat dat dan geen bewijs van geloof zou zijn. Ik heb zelfs mensen wel gebeden horen uitspreken als: ‘Heer, ik weet dat ik dit niet zo zou moeten voelen, maar….’, of ‘o Heer, ik weet dat ik zo niet zou moeten denken, maar…..’.

Ik zal je eens wat vertellen. Het is prima om open en eerlijk te zijn met je hemelse Vader. Dat is nou precies een kenmerk van jouw intieme relatie met de Heer. Weet je dat? Het is prima om eerlijk te zijn over je gevoelens.

Ik heb het nou niet over schelden op God en Hem beschuldigen. Ik heb het simpel over eerlijk je emoties, je gevoelens en gedachten die in je leven ook uiten. Dat is echt helemaal in orde! God staat het niet alleen toe. Hij tolereert het niet alleen. God nodigt ons ertoe uit. God werkt namelijk in je leven waar jij eerlijk en echt bent tegenover Hem.

Het hele idee dat we niet eerlijk zouden moeten zijn tegenover God over onze negatieve gedachten en gevoelens is een leugen. De waarheid is dat jij je hart mag uitstorten bij je hemelse Vader, wetend dat Hij onvoorwaardelijk van je houdt.

O nee, Hij veroordeelt je niet om je gedachten en gevoelens. Integendeel, Hij slaat Zijn armen om je heen en Hij heelt je met Zijn liefde. Dat is een waarheid dat jou echt bevrijdt in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *