is dat we geestelijke kracht nodig zouden hebben

Het onderwijs dat wij geestelijke kracht nodig zouden hebben heeft veel christenen ertoe aangezet om de kracht van God voor hun leven na te streven. Dat klinkt ook nog best een goed streven.

De waarheid is dat we allang geestelijke kracht bezitten. Jij bezit de inwonende Christus die in jou woont. De Heilige Geest, oftewel de Geest van Jezus Christus bevindt zich in jouw geest.
Handelingen 1:8 Jullie zullen kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt,

Dat heeft reeds plaatsgevonden toen de Heilige Geest werd uitgestort. Nu jij gelooft in Christus Jezus is het leven van Christus, oftewel de Geest van Christus, in jou komen wonen. Jij hebt daardoor een almachtige kracht die voortdurend altijd in jou zal verblijven. Paulus ging van die kracht uit.
filippenzen 4:13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

Het hele idee dat jij geestelijke kracht tekort zou komen is een wettisch onderwijs dat uitwerkt dat jij denkt dat je iets zal moeten doen om die geestelijke kracht te verwerven. Ik ken heel wat mensen, nou laat ik mezelf maar bij die groep aansluiten, die de kracht van God hebben gezocht door enorm lange bidstonden, door te vasten en door een toegewijde Bijbelstudie.

We waren echt aan het worstelen om die kracht Gods te pakken te krijgen. Toen ik echter de wandel in genade ontdekte merkte ik dat we het allang ontvangen hadden. Het ontbreekt jou echt aan niets in je christenleven. Je hebt alles allang wat je nodig hebt, inclusief Gods geestelijke kracht.

Het hele idee dat wij nog geestelijke kracht nodig zouden hebben is dus een leugen omdat het inhoudt dat we dat nog helemaal niet zouden bezitten. Wij bezitten echter de kracht van Jezus Christus in ons en dat is meer dan voldoende.

Als je beseft dat jij de kracht van Jezus Christus inwonend bezit, dan is dat een waarheid die jou helemaal in de vrijheid stelt in jouw wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *