is dat we gered zouden zijn om te dienen

In de hedendaagse kerkwereld is zo’n vooringenomen standpunt over ons dienen dat we de betekenis van redding opnieuw moeten vaststellen.

Ik ben opgegroeid met de leer dat we gered waren om te dienen. Dat was de belangrijkste reden waarom de Heer ons de zonden zou hebben vergeven en ons Zijn leven gegeven heeft. In feite heb ikzelf als voorganger die leugen heel veel jaren zelf onderwezen.

De waarheid is echter dat we niet gered zijn om te dienen. Dat is totaal niet de reden waarom de Heer ons gered heeft. De Bijbel leert dat we gered zijn opdat we God zouden kennen en Jezus Christus, Zijn Zoon opdat we een intieme relatie met Hem zouden kennen.

Johannes 17:3 Dit nu is het leven van de aioon, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt.
Dit zei de Heer de nacht voordat Hij gekruisigd zou worden.

Weet je, wij denken dat God ons nodig heeft om Hem te dienen en dat, nu we gered zijn, Hij ons inschrijft in Zijn leger van mensen die voor Hem werken en die de zaken doen waarvan Hij vindt dat ze gedaan moeten worden. Dat is een opvatting die zo vreemd is aan de Bijbel. De waarheid is dat God ons helemaal niet nodig heeft.
Handelingen 17: 25 God laat Zich niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.

De Bijbel zegt overduidelijk dat God ons niet nodig heeft om Hem te dienen. Wat denken wij eigenlijk wel dat Hij van ons nodig zou hebben? De waarheid is dat Hij het ons toestaat om Hem te dienen als een geschenk aan ons.
Efeze 2:10 Wij zijn Zijn maaksel, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

De christelijke dienst is dus niet ons geschenk aan Hem. Het is geheel Zijn geschenk aan ons. Het hele idee dat wij gered zijn om Hem te dienen is dan ook een leugen die jou op een prestatiegerichte tredmolen zet.

We zijn gered opdat we Jezus Christus mogen kennen, waardoor we de intieme band met Vader kunnen ervaren. Dat is het hele wezen van redding! Dat is een waarheid die jou werkelijk bevrijdt in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *