is dat we gezegend zullen worden wanneer we tienden geven

Nu heb ik echt een behoorlijk heet hangijzer te pakken met dit onderwerp ‘Tienden Geven’. Dit is namelijk iets dat vrijwel over de hele wereld in de hedendaagse Nieuw Testamentische gemeenten onderwezen wordt.

Het is echter zo dat het idee dat wij gezegend zullen worden omdat we tienden geven puur en zuiver onderwijs is dat in het Oude Testament thuishoort. We horen nogal veel prediking over tienden geven in plaatselijke kerken en ik veronderstel dat dit zo onderwezen wordt omdat de voorgangers oprecht geloven dat dit het onderwijs van de Bijbel is.

Ik denk echter dat we niet helemaal open en eerlijk zijn wanneer we zouden ontkennen dat we er zelf aardig wat belang bij hebben om de Bijbel op deze manier uit te leggen. Ik wil hiermee niet beweren dat iemand hierin willens en wetens oneerlijk is of dat men bijbedoelingen heeft met deze verkondiging.

Het enige dat ik wel aangeef is dat iedereen de Bijbel leest door zijn eigen bril. Ik denk ook dat er nogal eens een achterliggende oorzaak zit in de reden waarom we bepaalde Bijbelgedeelten op een bepaalde manier lezen.

Dit zit er zeker bij als het over dit onderwerp ‘Tienden Geven’ gaat. In het bijzonder wat ze wel de Tienden `Voorraadschuur’ noemen, dat is het tienden geven ten behoeve van het voortbestaan van de plaatselijke kerk. Daar zit echt wel een bijbedoeling achter. De waarheid is echter dat we echt niet gezegend worden omdat we tienden geven.

Nu we hier toch over bezig zijn, wist je dat als je teruggaat in dat Oude Testament die gelovige Joden toen niet alleen die tien procent gaven? Als je echt al de verschillende tienden bij elkaar optelt kwam je wel op ruim 22 %, wat ze echt gaven. Als zij dus slechts 10 % gaven beroofden ze nog altijd de Heer volgens Maleachi.
Maleachi 3:9-10 Met de vloek zijn jullie vervloekt, en Mij beroven jullie, ja jullie het hele volk. Breng de hele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zal zijn in Mijn huis; beproeft Mij toch daarmee, zegt Yahweh Zebaoth, of Ik dan niet voor jullie de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over jullie uitgieten.

Er is, denk ik, in de hele Bijbel geen ander vers te ontdekken waarmee de mensen er zo van langs hebben gekregen als met dit vers. De waarheid is dat we in de dag van genade leven. Onze praktijk is dan ook geven vanuit genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *