is dat we Gods wet nodig zouden hebben om Gods gerechtigheid te begrijpen.

Zij die tegenwoordig de wet verkondigen binnen de Nieuw Testamentische gemeente willen ons wijsmaken dat God Zijn wet heeft gegeven om Zijn gerechtigheid aan ons bekend te maken. Dat is niet waar!

De Bijbel laat heel duidelijk weten waarom God de wet heeft gegeven.
Romeinen 5: 20 De wet is er bijgekomen, opdat de overtreding kon toenemen;
De reden waarom God dus de wet aan de mens schonk was om zonde in het gedrag van de mens te stimuleren, zodat hij zou inzien dat hij een Redder nodig heeft. De wet openbaart Gods gerechtigheid niet aan ons. Dat doet het zeker vandaag de dag niet.

Begrijp me nu niet verkeerd. De wet was in het Oude Testament een vluchtig kijkje, het was als het ware een klein fotootje, van de gerechtigheid van God. Vandaag hebben jij en ik die wet niet nodig om iets te verstaan van de gerechtigheid van God.

Gods gerechtigheid is aan ons geopenbaard in het evangelie van Jezus Christus.
Romeinen 1: 16-17 Ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard.

Daarin komt de gerechtigheid van God openbaar. Waarin? In het evangelie! In het evangelie is de gerechtigheid van God openbaar gekomen! Weet je, de volledige openbaring van de gerechtigheid van God vinden we in de Persoon van Jezus Christus!

We hebben vandaag de dag dus niet de wet nodig om de gerechtigheid van God te begrijpen. We hebben Jezus, die Gods gerechtigheid in hoogsteigen persoon is. Hij is degene die ons helpt begrijpen wat gerechtigheid werkelijk is. Hij is ook degene die ons in staat stelt om die gerechtigheid in geloof te ontvangen.

Het idee dat wij de wet nodig zouden hebben om Gods gerechtigheid aan ons te openbaren is in het geheel niet waar! Het is een leugen! Jezus Christus openbaart ons de gerechtigheid van God en als we Hem dan ook vertrouwen geeft Hij ons die gerechtigheid vanuit de overvloed van Zijn genade.
Romeinen 5: 17 Zij, die de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, zullen leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

Die gave van gerechtigheid is van ons geworden door die overvloedige genade. Dat is een waarheid die jou in de vrijheid zet in jouw eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *