is dat we naar christelijke normen zouden moeten leven

Evenals al die andere leugens klinkt dit oppervlakkig best nog wel goed. De werkelijkheid is echter dat jij en ik niet geroepen zijn om volgens bepaalde normen te leven. We leven vanuit een leven dat de moraal overstijgt. Wij leven vanuit het leven van Jezus Christus.

Wij leven letterlijk vanuit het leven van een Ander. Het idee dat wij volgens bepaalde normen zouden leven suggereert dat wij eerst zouden uitzoeken wat goed en kwaad is om ons daarna erop te richten dat we het goede doen en het kwade vermijden.

Wat zo’n gedrag in werkelijkheid betekent is dat wij zouden leven vanuit de boom van de kennis van goed en kwaad.
Genesis 2:17 Van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zullen jullie niet eten, want op de dag, dat jullie daarvan eten, zullen jullie zeker sterven.

We zouden dan het gezelschap van de goede takken opzoeken en de slechte takken zouden we dan ontlopen. Die boom van de kennis van goed en kwaad was namelijk de boom van de normen en waarden.

Jij en ik zijn tot een veel hoger leven geroepen dan slechts het leven naar normen en waarden. Om een goed moreel leven te leiden is het niet eens noodzakelijk om christen te zijn. Wij zijn geroepen tot een bovennatuurlijk leven omdat wij rusten in Christus en Hem toestaan om in en door ons te werken.

Een leven leiden naar bepaalde normen? Nee! Daarvoor is geen goddelijk nieuw Leven nodig. Wij leven vanuit het Leven van Christus. De enige manier waarop dat mogelijk is, is door te beseffen dat we een eenheid met Hem vormen waardoor we Hem ook vertrouwen te werken in en door ons.

Als we door hebben dat we vanuit het Leven van Christus mogen leven en dus vrij zijn van de eis om naar bepaalde normen te leven, dan is dat een waarheid die je echt in de vrijheid plaatst in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *