is dat we ons moeten richten op het overwinnen van onze zonden

In de hedendaagse kerk is er een enorm sterk bewustzijn van zonden ondanks het feit dat de Bijbel zegt dat Jezus kwam om de zonde door Zijn offer weg te doen.
Johannes 1:29 Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

Deze nadruk op het feit dat we ons zouden moeten richten op onze zonden, in de zin dat we erop gericht horen te zijn om de zonden weg te doen uit ons leven, dat is een leugen. Want weet je, zonde bestaat in het geheel niet waar het de gelovige betreft.

Wij richten ons niet op de zonde omdat Jezus Christus met onze zonden heeft afgerekend op het kruis. Toen Hij al onze zonden op zich nam en het uitsprak: ‘Het Is Volbracht!’, toen bedoelde Hij ook dat er definitief mee is afgerekend.
Johannes 19:30 Toen Jezus de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht!

We mogen ons nu richten op Jezus Christus. Niet op onszelf! Niet op onze zonden! We mogen ons richten op Jezus Christus! De Bijbel geeft aan dat als we onze gedachten richten op de zaken van het vlees, dat we dan ook de zaken van het vlees zullen oogsten.
Romeinen 13:14 Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.

Als we dus in overwinning over zonde willen leven, dan krijgen we dat niet voor elkaar door ons op de verleiding zelf te richten. Nee, we richten ons in plaats daarvan op Jezus. Paulus zegt het zo:
Kolosse 3:1-3 Aangezien jullie met Christus opgewekt zijn, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want jullie zijn gestorven en je leven is verborgen met Christus in God.

De Bijbel geeft aan dat de hele aandacht van de gelovige gericht is op Jezus Christus. Ik garandeer je dat als jij je aandacht op Jezus Christus richt de aantrekkingskracht tot die verleiding, wat jou in zijn grip hield, steeds zwakker zal worden.

De Bijbel geeft aan dat Jezus Christus onze kracht is. Denk aan dat oude lied dat ikzelf nog als tiener geleerd heb, dat zegt:
Richt je oog toch op Jezus
Zie op naar Zijn heerlijk gelaat
En het aardse
Wordt toch zo wonderlijk vaag
Als je zelf in Zijn glorielicht staat.

Het hele idee dat wij ons op het overwinnen van de zonden in ons leven zouden moeten richten is een leugen. Wij mogen ons op Jezus Christus richten. Dat is de waarheid dat jou bevrijdt in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *