is dat we ons toch wel aan bepaalde godsdienstige regels zullen moeten houden om een goed christen te kunnen zijn

Heel wat jaren heeft mijn leven rondom allerlei regels gedraaid. Ik had het gevoel dat ik toch wel bepaalde dingen moest doen om een goed christen te kunnen zijn. De werkelijkheid is dat we goede christenen zijn omdat Christus in ons woont. Regels staan daar volledig buiten.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik hierover onderwijs heb gegeven. Ik heb zelfs hele series hieraan gewijd. Maar wij leven tegenwoordig niet meer onder een systeem van de wet. Paulus stelt in Romeinen 7 nou juist dat we hier aan gestorven zijn om aan die Persoon verbonden te kunnen worden die is opgestaan uit de doden, dat is Christus.

Wij leven dus totaal niet meer in het domein van regels Wij leven vanuit een relatie met God door Jezus Christus. Regels hebben geen enkele plek meer voor een gelovige die vanuit de genade wandelt.

Mensen zijn bang dat ze zich niet meer zullen gedragen als ze niet meer gebonden zijn door regels. Wat is dan in feite de bron van ons gedrag? Wat is de oorzaak dat wij een godvruchtig leven leiden als we niet meer vanuit regels leven?

Het antwoord is dat de Geest van Jezus, die in ons woont, dat zelf veroorzaakt. Hij veroorzaakt in ons de honger naar een godvruchtig leven en Hij voorziet ook nog eens in de kracht om dit tot uitvoer te brengen. Dit systeem van God is onverslaanbaar.

Waarom staan regels in de hedendaagse gemeenten weer zo prominent op de eerste rij?
Romeinen 7:4 Jullie zijn ook dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij voor God vrucht zouden dragen.
Als wij nu gestorven zijn ten opzichte van al die regels, waarom staan ze in de gemeenten dan nu weer zo voorop?

Luister nu een wat Paulus de gemeente in Kolossenzen te vertellen had.
Kolossenzen 2:20-22 Waar jullie nu met Christus afgestorven zijn aan de eerste beginselen van de wereld, waartoe laten jullie je, alsof jullie in de wereld leven, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan; dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen.

Het is idioot waarom ze dit toelaten terwijl ze er toch aan afgestorven zijn. Maar het volgende vers tekent de reden waarom ze het toch doen.
Kolossenzen 2:23 Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees.

Paulus zegt hier dat de ware reden waarom ze toch deze godsdienstige regels in de gemeente toepassen is omdat het hen als zo goed laten overkomen. Ze lijken heel wat als ze die regels opleggen. Het is een eigendunkelijke godsdienst, oftewel religie door de mens zelf uitgedacht.

Het geeft deze leiders van de gemeente dus wel een goed aanzien, maar Paulus laat er op volgen dat het volkomen waardeloos is. Waarom is het waardeloos? Omdat het niemand enige bekwaamheid geeft om de vleselijke verlangens te overwinnen.

Nee, de sleutel tot het leven van een christelijke levensstijl is niet dat je bepaalde regels in acht neemt. Echt rusten in Christus is de enige weg tot een godsvruchtig leven. Laat Hem Zijn leven door je heen leven.

Dat is de waarheid die je werkelijk bevrijdt in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *