is dat we ons zouden moeten uitspreken tegen de zonde

Dit is nou een onderwerp waarvan ik weet dat ik me bij een aantal mensen die ik ken op gevaarlijk terrein begeef. Ik geloof hier echter helemaal niet in.

Jezus kwam en heeft afgerekend met de zonde op het kruis. Wij hoeven ons nu echt niet uit te spreken tegen de zonde. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben geroepen om het evangelie, het blijde nieuws, te verkondigen.

We mogen het evangelie van Jezus Christus verkondigen. Dat evangelie is het goede nieuws betreffende de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus Christus. Ik ben niet geroepen om me ergens tegen uit te spreken. Ik ben geroepen om me ergens voor uit te spreken.

We mogen ons uitspreken voor de liefde van God. We mogen ons uitspreken voor Zijn genade. We zijn geroepen om ons uit te spreken voor het volbrachte werk van Jezus Christus op het kruis.

Ik weet best wel dat de sceptici nu zullen tegenwerpen dat men het evangelie niet kan aannemen als men niet weet dat men gezondigd heeft. Daar ben ik het 100 % ook mee eens. Maar geloof me, ik twijfel er niet aan dat mensen best wel doorhebben dat er innerlijk iets volkomen mis is.

O ja, ze zullen best wel hun moreel protest laten horen en aangeven hoe goed ze wel zijn als je hen vergelijkt met andere mensen. Maar de Heilige Geest kan mensen overtuigen van hun zonden en dat is ook nog eens precies wat Hij doet.

Johannes 16:8-9 Als Hij [de Heilige Geest] komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
Ongelovigen overtuigt hij eigenlijk maar van één zonde. Dat is de zonde van ongeloof in Jezus Christus.

Ik breng uitsluitend goed nieuws en dat is het goede nieuws dat Jezus zoveel van ons houdt dat Hij gekomen is om dat hele zondeprobleem op te lossen. Die oplossing ligt nu dus achter ons want dat heeft Hij geregeld op het kruis.

Nu hoeft er dus niemand zich meer voortdurend uit te spreken tegen de zonde. Ik heb geen enkele behoefte meer om te prediken tegen de zonde. Ik zie zeker geen enkele reden om het in het leven van anderen aan te wijzen.

Er is nu geen enkele noodzaak meer om zonde in de levens van anderen te veroordelen of goed te praten. Dat is helemaal onze rol niet. Dat is de verantwoordelijkheid van de Heilige Geest van God.

Ik mag nu simpel van andere mensen houden en hen het goede nieuws vertellen dat Jezus van hen houdt ongeacht waar ze zich in hun eigen leven ook mogen bevinden. Zodra zij die liefde van God leren kennen, dan richt die liefde van God hun aandacht volkomen af van de zonde.

De liefde van God richt de aandacht dan op Christus, waardoor ze leren Hem te vertrouwen. Het hele idee dat wij ons zouden moeten uitspreken tegen de zonde is een leugen. We mogen ons uitspreken over het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus.

Ons uitspreken tegen de zonde geeft de andere mens het gevoel van veroordeling. Als we het goede nieuws van Christus met hen delen, dan komt daar bevrijding. Dat is een waarheid die jou in de vrijheid zet in jouw eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *