is dat we voor God zouden moeten werken

Dat is een lering die jou op een wettische prestatiegerichte tredmolen zet die ver boven al het andere uitstijgt.

De werkelijke waarheid is dat als jij door hebt wat het betekent dat jij in Christus bent geplaatst en begrijpt wat een wandel in genade werkelijk is, dan heb je vanzelf het innerlijk verlangen om de Heer te dienen.

Het idee dat wij zouden moeten werken voor God plaatst ons op de plek van een dienstknecht, ja van een slaaf. De Bijbel onderwijst ons heel helder dat wij niet langer slaven zijn maar zonen.

Paulus zei het als volgt:
1 korinthe 15:58 weest standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Here, wetende, dat je arbeid niet vergeefs is in de Here.

Wat hier staat is dat het werk hier het werk van de Heer is. Jazeker, wij delen daarin.
Efeze 2:10 Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Wij werken echter niet voor God. Het is God zelf die het werk doet.
Filippenzen 2:13 God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in jou werkt.

Het echte werk is dus het werk van God, de Vader. Wij delen daar heel eenvoudigweg in. Wij werken niet voor Hem. We mogen meedelen in wat Hijzelf aan het doen is in deze wereld. We hebben deel aan Hem en aan Zijn werk door onze eenheid met Jezus Christus.

Het werk dat we dus uitvoeren, de dienst die we mogen doen, het is het werk van God zoals Hij die volvoert in de wereld en door ons.

De leer dat wij voor God zouden moeten werken. De hele terminologie en de kijk op de zaak, zoals die leer ons geeft, geeft het gevoel alsof er een bepaalde dwang op ons ligt om iets voor Hem te doen, alsof Hij dat nodig zou hebben.
Handelingen 17:25 God laat Zich niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had,

Opnieuw. De Bijbelse waarheid is dat God zelf al het werk verricht. Hij zorgt voor alles wat Hij dan ook nodig mocht hebben. Hij houdt echter zoveel van ons dat Hij ons uitnodigt om deel te hebben aan het werk dat Hij volvoert in deze wereld.

Dat is de werkelijke kijk op christelijke dienst, op onze activiteiten op het zendingsveld en waar dan ook. Het is een dienst in Christus en dat is een bevrijdende dienst in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *