is dat wij Jezus Heer van ons leven moeten maken

Hoor je de trots in deze uitspraak? Wij! Wij moeten Jezus tot iets maken?! Wie denken wij nou eigenlijk wel dat we zijn dat we Jezus ook maar tot iets dan ook zouden kunnen maken?

Dit is enig juiste waarheid vanuit de Bijbel: Jezus Christus is Heer! Hij is de Koning der koningen en Heer der heren. Dat maken wij niet van Hem. Hij is de eeuwige, almachtige, alwetende, alom aanwezige God die Heer is. Hij is Heer, of we dat nu wel of niet erkennen.

De leer dat wij Jezus tot Heer van ons leven moeten maken, maakt de mens in de praktijk tot een godheid. Het is niet alleen een wettische leer. Het is onbeschrijfelijk arrogant. Jezus is Heer!

Nu wat betreft dat hele meningsverschil over het Heer zijn van Christus en jouw redding. Kan je christen zijn en Jezus dus kennen als je Redder, maar niet als je Heer? Het hele onderwerp is feitelijk dwaas. Jezus is namelijk niet alleen maar Redder. Hij is zelfs niet alleen maar de Heer. Hij is ons Leven.
Handelingen 17:28 In Hem [Christus] leven wij, bewegen wij ons en zijn wij.

Het hele idee dat wij Jezus tot Heer van ons leven zouden moeten maken richt alle aandacht helemaal terug op ons. Het draait in die opvatting om wat wij zouden moeten doen en wat wij denken dat we zouden kunnen doen. De waarheid is dat het helemaal niet van ons afhangt. Als we het zouden willen dan zouden we het niet eens kunnen.

Hij is Heer! Het hele idee dat wij Hem tot Heer van ons leven zouden moeten maken is dus een leugen dat je in gevangenschap houdt. Het veroorzaakt namelijk dat je altijd weer op jezelf zult zien om jezelf te beoordelen of je wel aan de eisen voldoet. Dan is de conclusie telkens opnieuw dat je het niet gehaald hebt.

De waarheid van het blijde nieuws is dat Jezus Christus Heer is! Dat is de waarheid! Als we die waarheid geloven dan bevrijdt dat ons in onze eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *