is dat wij onze rekening bij God kort zouden moeten houden

Heb je dat wel eens horen verkondigen. Het is al een heel oude uitspraak. Het wordt nu al honderden jaren in de kerk verkondigd. We zouden onze rekening bij God kort moeten houden.

Wat men hier feitelijk mee bedoelt is dat zodra we gezondigd hebben en iets echt fout gedaan hebben, dan moeten we gelijk weer naar de Heer toe om Hem voor die specifieke zonde om vergeving te vragen. Als we dat namelijk niet direct doen, dan zouden we onze rekening laten oplopen bij God. Als je dan zo’n waslijst hebt aangelegd, dan zou je toch maar even bij Hem moeten komen om voor die gigantische hoeveelheid zonden vergeving te vragen.

De waarheid is dat je helemaal geen enkele rekening bij God hebt uitstaan.
Kolossenzen 2:14 God heeft het bewijsstuk uitgewist, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. Hij heeft dat weggedaan door het aan het kruis te nagelen:

Je moet goed beseffen dat die zonderekening die de mens had voordat Christus kwam en stierf, die rekening is volledig vereffend! Echt met elke zonde is daar op het kruis afgerekend! Toen Jezus vanaf het kruis het uitriep: ‘Tetelestai’ , oftewel ‘Het Is Volbracht’, toen bedoelde Hij daarmee dat de rekening nu afgesloten is!

Er bestaat nu geen enkele rekening van God voor jouw zonden meer! Als Jezus straks dan ook voor de tweede maal zal komen zal dat zonder enige referentie naar de zonde zijn.
Hebreeën 9:28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Naar God toe hoeven we geen enkele verantwoording meer af te leggen voor zonden. Hij heeft je namelijk vergeving geschonken. Daar heb je toch ook op vertrouwd dat Hij dat alles echt uitgewist heeft? Alles is echt allang weggenomen!

Het hele idee dat wij onze rekening bij God kort zouden moeten houden is dan ook een leugen. Het kan dan ook wel al eeuwen verkondigd zijn, maar het blijft ondanks dat toch voluit een leugen. Dat idee houdt namelijk totaal geen rekening met het spijkerharde feit dat wij geen enkele rekening meer bij God hebben.

Dank de Heer. Hij heeft alles geregeld. Alles is voldaan! Dank God nu maar dat je geen enkele zonderekening hebt uitstaan! Jij bent God niets meer schuldig!

Dat is een waarheid die jou in de vrijheid plaatst in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *