is de bewering dat jouw zonden je steeds verder afbrengen van je hemelse Vader

Er wordt zo vaak onderwezen dat als wij zonden begaan we op de één of andere manier onszelf afscheiden van God. Hij is dan daar heel ver weg terwijl wij hier ergens zitten. Die zonden zouden nu een barrière hebben opgeworpen tussen ons en Hem.

Ik zal je eerlijk vertellen dat zoiets jou nooit zal kunnen overkomen. Het volbrachte werk van Christus op het kruis, het afsluitend optreden van de Heer, heeft eens en voor altijd afgerekend met jouw zonden.

Jouw zonden en ook enig ander iets zou jou ooit opnieuw kunnen vervreemden van God. De Bijbel leert heel nadrukkelijk dat wij heel dichtbij gekomen zijn.
Efeze 2:13 In Christus Jezus zijn jullie, die eerst veraf waren, nu dichtbij gekomen door het bloed van Christus.
Het is dankzij Zijn volbracht werk dat we nu één met Hem zijn. Niets kan daar ooit verandering in aanbrengen.

Hier komt een gedeelte van Paulus hierover die ik echt prachtig vind:
Romeinen 8:38-39 Ik ben er zeker van, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Nee,jouw zonden scheiden je niet en vervreemden je ook niet van je hemelse Vader. Jij bent één met Hem en met jouw zonden is definitief kompleet afgerekend op het kruis.

De vijand gebruikt graag het idee dat jouw zonden je zouden scheiden, zodat jij jezelf als vervreemd van de Heer gaat voelen. Dat doet Hij opdat jij je gedachten maar niet direct weer op Christus zou richten. Tuin daar niet in! Het is een leugen!

Het is puur een leugen dat je zonden jou zouden scheiden van je hemelse Vader. De waarheid is dat niets je ooit zou kunnen vervreemden van God. Dat is de waarheid die jou bevrijdt in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *