is de gedachte dat niemand volmaakt is

Is het maar moeilijk te geloven dat dit een kerkleugen is? Niemand is toch volmaakt? Kijk, we hebben het nu al zo vaak gehoord dat we het uiteindelijk zijn gaan geloven. Het is één van die zaken die we zelfvervullende uitspraken noemen.

De reden waarom we deze uitspraak zo makkelijk geloven is omdat we ons niet volmaakt gedragen. Ik heb nooit gesuggereerd of er zelfs op gezinspeeld dat als wij de gerechtigheid van Jezus Christus bezitten we ook nooit meer zullen zondigen. Dat heb ik nooit gezegd.

Het woord ‘Volmaakt’ is echter wel degelijk een Bijbels woord om de toestand van een christen te beschrijven. Toen Jezus Christus jou met Zichzelf op het kruis plaatste, toen jij dus mee gekruisigd bent met Hem, toen stierf die oude zondaar ‘Jij’ samen met Hem.

Toen jij samen met Christus bent opgewekt heb jij Zijn leven ontvangen. Daarmee ben jij volmaakt geworden.
Hebreeën 10:14 Door één offer heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.
We zijn dus volmaakt gemaakt door het offer van Jezus Christus.

Laat me deze stellige ontkenning nog eens uitspreken! Ik heb nooit gezegd dat je nooit meer zult zondigen. Je zult zeggen: ‘Hoe kan ik dan volmaakt zijn?’
Je bent geestelijk volmaakt gemaakt. In jouw woont de persoon Jezus Christus. Dat is ook de kern van jouw identiteit! Dat is wie jij bent.

Jij en ik zijn geestelijke wezens die zielen bezitten en in lichamen huizen.
(Mijn commentaar: Hier geeft Steve een indeling van de mens waar ik grote vraagtekens bij zet. Onderzoek zelf maar eens wat de Bijbel over de ziel zegt.)

Het probleem met de hedendaagse gemeente is dan ook dat er zo ontzettend veel mensen zijn die zich inspannen om zich te vervolmaken door middel van hun eigen handelingen. Wat zegt de Bijbel hierover?
Hebreeën 7: 19 De wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht.
Onze inspanning.

Hebreeën 10:1-3 Omdat de wet alleen maar een schaduw heeft van de toekomstige goederen, niet de gestalte van die dingen zelf, is zij nooit in staat ieder jaar met dezelfde offers, die onafgebroken gebracht worden, hen, die toetreden, te volmaken. Immers, zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, doordat zij, die de dienst verrichten, na eenmaal gereinigd te zijn, geen enkel besef van zonden meer hadden? Maar door die offers werden ieder jaar de zonden in gedachtenis gebracht;
Hij zegt hier dus duidelijk dat de wet nooit iemand volmaakt kon maken.

Als we echter doorlezen in hoofdstuk 10 dan komen we bij dat vers dat duidelijke woorden spreekt.
Hebreeën 10:14 Door één offer heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.
Zij die geheiligd worden wil zeggen: Zij die apart gezet zijn. Nou, jij bent in Christus apart gezet. Hebreeën 10 geeft dus aan dat, omdat jij apart gezet bent in Christus je nu dus ook volmaakt gemaakt bent.

De derde keer dat ik dit opnieuw naar voren breng! Ik suggereer helemaal niet dat wij nu verder zonder zonden verder leven. Wat ik wel zeg is dat in de kern van jouw identiteit je voor de volle honderd procent rechtvaardig bent verklaard. Dat maakt je dus volmaakt in Christus.

Het heiligingsproces van de Heilige Geest is de uitwerking van die perfectie. De Heilige Geest werkt dat in onze geest, wat werkt door onze ziel (dat is onze gedachten, wil en emotie) en wat naar buiten komt in ons lichaam.

Het hele idee dat niemand volmaakt is, is dus opnieuw weer een leugen dat je in gevangenschap houdt, waardoor gestrand in de zonde voortleeft. De waarheid is dat jij volmaakt gemaakt bent door het volbrachte werk van Jezus Christus.

Je leeft niet zondeloos omdat je uiterlijk gedrag, je gevoelens en hoe je denkt niet altijd overeenkomt met wie je bent in de kern van je wezen. Je bent volmaakt in Christus! Bekijk die teksten nog eens voor jezelf! Dat is namelijk wat de Bijbel zegt.

Dat is de waarheid en die stelt je in de vrijheid in jouw eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *