is de gedachte dat we om te geloven positief moeten denken in elke situatie.

Je kent dit soort onderwijs wel. Het is het idee dat als je ook maar enigszins iets negatiefs naar voren brengt, negatieve gevoelens of woorden, dat je dan op de één of andere manier niet in geloof wandelt. Dat is een leugen!

Het probleem met deze leugen is dat het een houding van huichelachtigheid de gemeente binnenbrengt. Het maakt namelijk dat mensen net doen alsof het allemaal prima met hen gaat, terwijl de werkelijkheid heel anders is.

Een paar jaar terug was ik op een begrafenis van de echtgenoot van een zuster. Ze stond bij de kist met die namaak plastic glimlach vastgeplakt op haar gezicht en zei dat ze eigenlijk heel blij voor hem was. ‘Ik ben blij omdat hij nu in de hemel is.’

Zodra ik thuiskwam vertelde ik het aan mijn vrouw Melanie en ik zei erbij: ‘Als ik kom te overlijden, dan hoop ik dat er toch echt wel tranen zullen zijn! Huil jij maar tranen met tuiten!’

Geloof eist echt niet van ons dat we toneelspelen. We hoeven echt niet te doen alsof om voor echte gelovigen door te gaan! Geloof betekent heel simpel dat we erop vertrouwen dat God God is en dat God goed is!

Denk nou eens aan het getuigenis van de Bijbel zelf:
Job 23: 1-4 Job antwoordde: Nu wordt mijn klacht toch tot opstandigheid, hoewel mijn hand mijn zuchten nog bedwingt. O, dat ik Hem wist te vinden, dat ik tot zijn woning mocht komen! Dan zou ik Hem mijn rechtszaak uiteenzetten en mijn mond met bewijzen vullen.
Job 23: 8-9 Zie, ga ik naar het oosten, Hij is er niet; en naar het westen, ik bespeur Hem niet; werkt Hij in het noorden, ik aanschouw Hem niet; keert Hij Zich naar het zuiden, ik zie Hem niet.
Job 23: 15-17 Daarom ben ik voor Hem verschrikt; als ik mij dat indenk, sidder ik voor Hem. Want God heeft mijn hart doen versagen, de Almachtige heeft mij verschrikt; want niet vanwege de duisternis verga ik, noch omdat donkerheid mijn aangezicht bedekt.

Job sprak heel open zijn negatieve emoties uit. De negatieve emoties die hij voelde stortte hij uit. En toch getuigt de Heer van hem dat hij niet zondigde.
Job 2:10 In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.

Leg de uitspraken van Paulus hier eens naast.
2 Corinthe 1: 8-9 Wij willen jullie niet onbekend laten, broeders, van de verdrukking, die ons in Asia overkomen is: bovenmate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten; ja, voor eigen besef achtten wij ons als ter dood verwezen,

Paulus liet hier toch echt wel een hele reeks negatieve klanken uit zijn pen voortvloeien! Maar waar komt hij uit?
2 Corinthe 1: 9-10 opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt. En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat Hij ons ook verder verlossen zal,
Je ziet dat de negatieve uitingen van Paulus vergezeld gingen van zijn uiting van geloof.

Zelfs bij Jezus zie je de negatieve uitingen in de hof van Getsemané.
Markus 14: 34 Jezus zei: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe;
Op zich kan je dit geen positieve uitdrukking of ervaring van Hem noemen. Geloof vereist ook helemaal niet dat we altijd in elke situatie positief reageren!

Geloof houdt in dat we opzien naar Degene die alles in Zijn handen houdt en dat we Hem vertrouwen omdat we beseffen dat ongeacht de uitkomst van de omstandigheden het goed komt omdat Hij van ons houdt. Hij is soeverein en heeft het alles allang geregeld. Dat is een waarheid die jou in de vrijheid plaatst in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *