is de gedachten dat we God de vrijheid moeten geven

Horen jullie ook hoeveel van dit soort leugens de schijnwerper richten op onszelf en onze bekwaamheden? Het idee dat wij God vrij zouden moeten laten, houdt ergens in dat wij God zouden kunnen beteugelen. Dit zouden we dan doen doordat we Zijn bekwaamheden zouden onderschatten.

Dit is zo duidelijk een leugen. Wij kunnen God niet tegenhouden om God te zijn! God is God!!! Hij zit echt nergens gevangen! Dat is ook nooit het geval geweest! Dat zal ook nooit en te nimmer gebeuren!

Hier komt een Bijbelgedeelte waar ik echt dol op ben:
Handelingen 17:24-25 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.

Dit geeft op zich aan dat God zelfs niet ingeperkt kan worden door de muren van jouw kerk! Het hele idee dat wij God de vrijheid zouden moeten geven, geeft dus wel een heel armoedige voorstelling van wie God zou zijn, vind je zelf ook niet?

Laat ik het als volgt formuleren: God zit echt niet gevangen! Ons denken zit in een soort gevangenis! Wat nodig is, is dat de Heilige Geest die deur opent zodat wij de vrijheid ontvangen om in te zien wat voor een geweldige God we eigenlijk wel dienen.

Des te meer we gaan verstaan van Wie Hij is, Zijn sterkte, Zijn kracht, Zijn liefde, Zijn genade, des te meer ons geloof groeit en we dus ook steeds minder geneigd zullen zijn om weer terug te keren naar dat gevangen denken, dat ons weerhoudt om te zien Wie Hij werkelijk is.

De leer dat wij God de vrijheid zouden moeten geven is dus een leugen, die een belediging is voor de almacht van God. Ons denken moet vrijkomen zodat we Hem dagelijks leren vertrouwen. Naarmate wij steeds meer groeien in het verstaan van Zijn bekwaamheid zullen we ook steeds meer Zijn werk in en door ons mogen ervaren.

Dat is een waarheid die jou in de vrijheid plaatst in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *