is de stelling dat het een zonde is om depressief te zijn

Mensen associëren nogal eens hoe ze zich emotioneel voelen met de geestelijke overwinning die ze in hun leven doormaken. Dat is echter een verbinding dat altijd ontwricht zal zijn. Die verbinding is nooit bedoeld om te passen. De waarheid is dat je emotioneel heel diep kunt zitten terwijl je toch nog altijd geestelijk heel sterk staat.

Ik heb zelf ook een tijdlang gedacht dat het een zonde was om emotioneel depressief te zijn totdat ik dit punt in de Bijbel ging onderzoeken om te zien wat de Bijbel hier wel precies over te zeggen had. Ik ontdekte toen dat er heel veel depressieve heiligen van God waren. De Bijbel geeft in geen enkele van die gevallen aan dat ze in zonde leefden.

Depressie, en dan heb ik het over een emotionele depressie, is een zwaar ziels gevoel. De ziel, dat is het verstand, de wil en de emoties. Depressie kan door zoveel verschillende oorzaken ontstaan. Er kunnen lichamelijke oorzaken zijn waardoor je depressief bent. Het kan ontstaan wanneer je hormonenhuishouding niet goed functioneert. Er kunnen ook storingen zijn ontstaan in het chemische samenstel in de hersenen.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor mensen depressief zijn. Als je een geliefde, een werknemer, een kind of één van je ouders door een sterfgeval bent verloren. Als je door zulke omstandigheden heengaat is depressie een vanzelfsprekende reactie. Er zijn zoveel verschillende redenen waarom mensen depressief kunnen zijn.

Ik geloof dat onrust in onze emoties een heel menselijke ervaring is. Mensen vragen me wel eens of het goed of fout is om over zus of zo depressief te zijn. Op zo’n ogenblik zeg ik altijd dat ik in mijn antwoord liever niet spreek in termen van goed of fout. Mijn antwoord is altijd heel eenvoudig het volgende: ‘Het is menselijk. Het is natuurlijk dat jij je zo voelt’.

Ik bekijk altijd graag hoe Job in de Bijbel zich voelde toen hij door nogal wat beproevingen heenging.
Job 23:1-9 Maar Job antwoordde: Nu wordt mijn klacht toch tot opstandigheid, hoewel mijn hand mijn zuchten nog bedwingt. O, dat ik Hem wist te vinden, dat ik tot zijn woning mocht komen! Dan zou ik Hem mijn rechtszaak uiteenzetten en mijn mond met bewijzen vullen. Ik zou de woorden vernemen, die Hij mij zou antwoorden, en ik zou verstaan, wat Hij mij zou zeggen. Zou Hij met overmacht tegen mij strijden? Neen, maar Hij zou acht op mij slaan. Dan zou een oprechte bij Hem pleiten, en zou ik voorgoed aan mijn Rechter ontkomen. Zie, ga ik naar het oosten, Hij is er niet; en naar het westen, ik bespeur Hem niet; werkt Hij in het noorden, ik aanschouw Hem niet; keert Hij Zich naar het zuiden, ik zie Hem niet.

Telkens opnieuw spreekt Job in dit boek zijn negatieve emoties uit. Hij zegt dingen als: ‘Ik wou dat ik nooit geboren was’ en ‘Het leven heeft geen enkele zin’. Deze woorden die we hier gelezen hebben vormen een heel uitgesproken en sterke verklaring van zijn emotionele depressie. Luister nu eens wat hij daarna zegt:
Job 23:10 Want Hij weet, hoe mijn wandel is; toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn.

Daar heb je zijn geloofsverklaring. Sta niet gelijk klaar met je veroordeling over mensen die depressief zijn. Veroordeel jezelf ook niet als jij degene bent die dit doormaakt. Het hele idee dat het een zonde is om emotioneel depressief te zijn is een leugen. Het is gewoon een onderdeel van de menselijke ervaring.

We kiezen natuurlijk wel zelf wat we doen met de emotionele reacties die we in het leven opdoen. Dat is gewoon iets anders waar we op een andere keer wel weer eens bij stil zullen staan. Ik kan je echter zeggen dat er perioden zijn dat een emotionele depressie een normale natuurlijke reactie is op zaken die spelen.

Denk je er anders over dan houdt die leugen je gevangen, maar als je gelooft dat Christus jouw vrede en vreugde is en dat Hij je stap voor stap leidt, zelfs als je midden in zo’n depressie zit, dan zul je ontdekken dat dit een waarheid is die jou bevrijdt in jouw eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *