is de waarschuwing dat we wel mogen oppassen dat mensen de genade niet gaan misbruiken

Ik hoor dat zo vaak op al de verschillende plekken waar ik kom en spreek. Dit is iets wat voortkomt uit angst.

Men is bang dat als we de boodschap van de genade van God verkondigen, dat mensen dan die boodschap zullen oppakken om het te misbruiken en het te verdraaien waardoor ze zondig of passief zouden kunnen gaan leven of dat ze zich buiten de begrenzingen van wat God in hun leven wenst zouden begeven.

De waarheid is echter dat je de genade van God niet kunt misbruiken. De leugen is dat we moeten oppassen als we de genade verkondigen omdat mensen het wel eens zouden kunnen misbruiken.

Weet je, zodra je genade misbruikt is het geen genade meer. Als jij in de zonde leeft en zegt dat je zo leeft omdat je onder de genade bent, dan pas je de genade juist helemaal niet toe in je leven. Wat je toepast is schande (In het Engels is dat ‘disgrace’.)

Genade is Gods toerusting via het leven van Christus in ons om alles te zijn waartoe we geroepen zijn en alles te doen waartoe we geroepen zijn. We zullen dus het hele idee, dat we moeten oppassen bij het verkondigen van genade omdat mensen het wel eens zouden kunnen misbruiken, echt moeten afwijzen.

We verkondigen juist overvloedig en grondig die genade van God. Waarom?
Romeinen 5:17 Zij, die de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, zullen leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

Juist omdat er altijd de mogelijkheid is dat iemand de boodschap van de genade van God kan gaan gebruiken om die boodschap helemaal te gaan verdraaien, waardoor het in iets totaal anders verandert, wil dat nog niet zeggen dat we daarom die genade van God maar niet zo ruimhartig zouden moeten verkondigen.

De vraag is als volgt: Onderwijst de Bijbel ons de genade of niet? De wandel in genade is de boodschap van de Bijbel. Het is niet mijn of jouw taak of de taak van wie dan ook om mensen te beschermen door de waarheid maar niet met hen te delen omdat ze het wellicht zouden kunnen misbruiken. Dat is ons probleem en niet die van hen.

Wij mogen de mensen aan de Heilige Geest toevertrouwen. Verkondig simpel de pure waarheid van Gods genade en laat het aan de Heilige Geest over om bij die mensen die de boodschap horen dat ze het ook verstaan en duidelijk begrijpen zodat ze vanuit die boodschap kunnen leven.

Ik denk dus dat het hele idee dat we voorzichtig moeten zijn in hoe we de genade van God verkondigen omdat mensen het wel eens zouden kunnen misbruiken dat zo’n idee puur een leugen is. Het is het religieuze denken van de kerkwereld binnengebracht door de vijand om te voorkomen dat we vrijmoedig de genade van God zouden verkondigen.

Nee! Verkondig de genade van God en vertrouw het de Heilige Geest toe om daaraan verder te werken binnen de gemeente van Jezus Christus. Als wij namelijk deze boodschap van genade verkondigen, dan is dat de waarheid die mensen in de vrijheid zet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *