is Jouw problemen komen van de duivel

Het is zo triest om in de kerkwereld te zien hoeveel eer de vijand ontvangt voor zaken die ons overkomen in het leven. De Bijbel leert ons dat er een soeverein God is die elk detail van je leven bestuurt.

Als ik je zou vragen wie in de Bijbel de meeste problemen heeft, aan wie zou je dan denken? Ik ben er wel vrijwel zeker van dat je dan met Job aan zou komen. Job had gigantische problemen. Waar kwamen die problemen vandaan?

Ik kan me voorstellen dat je dan met de duivel aan komt zetten. Verscheen die duivel in hoofdstuk 2 niet voor God om toestemming te vragen voor de kwelling van Job? Jazeker. Maar wil je weten hoe Job het zelf allemaal zag toen hij door die beproevingen heen ging? Luister dan hoe hijzelf het beschrijft:
Job 2:10 Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet?

Hij vroeg zijn vrouw of we alleen het goede uit de hand van God zouden aannemen. Zouden we dan ook het kwaad niet uit Zijn hand aannemen? Job onderkende hier iets wat veel mensen in de hedendaagse gemeente zelfs helemaal niet doorhebben. Hij zag dat achter de duivel zelf er een soeverein God staat die de details van ons leven bestuurt.

Als er dus problemen en moeiten ons leven binnenkomen is het goed als we erkennen dat uiteindelijk God zelf wel eens degene kan zijn die deze moeiten en problemen gestuurd heeft. Bij God de Vader stopt de bus.

Nu kunnen er allerlei redenen zijn waarom God die moeiten en problemen in ons leven toegelaten heeft. Maar onthoud één ding: Geef de vijand nooit de eer voor datgene dat zich in jouw leven afspeelt. Hij kan je namelijk niet raken. Hij kan helemaal niets uitvoeren tenzij hij daartoe toestemming krijgt van je hemelse Vader.

Het hele idee dat problemen altijd van de duivel komen is puur een leugen dat bij degene die dat gelooft een slachtofferhouding aankweekt. De waarheid is dat er een soeverein God is die boven alles en iedereen staat, inclusief je problemen, zelfs als die door satan zelf zijn aangebracht.

Jij bent het eigendom van een liefhebbende God die jouw leven bestuurt. Hij staat boven jouw problemen en Hij draagt je daar veilig doorheen. Dat is een waarheid die jou bevrijdt in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *