Je zonden zijn onder het bloed van Jezus

Het is een leugen dat jouw zonden onder het bloed van Jezus zijn. Ik weet dat ik met deze uitspraak bij behoorlijk wat mensen tegen de haren instrijk. Ik zal echter vanuit de Bijbel aantonen dat dit een leugen is.

Jouw zonden zijn niet onder het bloed van Jezus. In het Oude Testament, als de priester een offer voor het volk bracht, toen waren de zonden van dat volk bedekt door het bloed van dat offer.

De Hebreeënbrief tekent echter dat Jezus een offer was dat ver uitging boven die offers in het Oude Testament. Toen Jezus zichzelf namelijk gaf als een offer, toen Hij Zijn bloed vergoot, toen bedekte Hij niet onze zonden. Hij nam onze zonden weg.

Hebreeën 9:26 Hij is nu eenmaal, bij de voleinding van de eeuwen, verschenen om door Zijn offer de zonde weg te doen.
Hier zie je dat Hij onze zonden niet bedekte. Hij deed de zonde weg. Ga je nu wat dieper in op het Griekse werkwoord dat hier vertaald is met ‘wegdoen’, dan zie je dat het de betekenis heeft van ‘nietig verklaren’ of ‘afschaffen’. Jezus kwam dus de zonde volkomen vernietigen. Hij kwam dus niet om je zonden te bedekken, maar om het geheel en al weg te doen.

Johannes 1:29 Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Hier is het Johannes de doper die helder getuigt dat Jezus kwam om de zonde weg te nemen. Je zonden zijn dus niet onder het bloed van Christus. Ze zijn niet bedekt door het bloed van Jezus. Jouw zonden zijn door dat bloed weggenomen.

Jij bent rechtvaardig verklaard. Dat betekent dat het nu is alsof je nog nooit gezondigd hebt. Dat is toch geweldig nieuws? Dus, ook al klinkt het goed om te zeggen dat onze zonden onder het bloed van Jezus Christus zijn, het is een leugen.

De Bijbel zegt dat onze zonden voor altijd van ons zijn weggedaan door het volbrachte werk van Christus op het kruis. Dat is het goede nieuws van genade. Dat is de waarheid die je echt in de vrijheid plaatst in jouw wandel in genade.

2 reacties op Je zonden zijn onder het bloed van Jezus

  1. Jodré schreef:

    Helemaal mee eens !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *