Onze grootste verantwoordelijkheid is dat we God dienen

dat is de strijdkreet van het wettisch christendom.

Alle valse godheden van de wereld eisten dat hun dienstknechten hen dienden. Dat is niet de verantwoordelijkheid die jij en ik ontvangen hebben. We zijn niet door God geroepen omdat Hij ons nodig heeft om Hem te dienen. Dat is niet de reden waarom Jezus kwam. Zou Jezus jou redden opdat jij God zou dienen? Jouw grootste verantwoordelijkheid is beslist niet dat je God dient.

Luister maar eens naar wat Paulus zegt als hij op de Areopagus staat.
Handelingen 17: 24-25 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.

Onderzoek deze uitspraak maar eens in je eigen Bijbel. Hier stelt Paulus onomwonden dat God niet door mensen gediend wordt alsof Hij nog iets nodig had.

Het blijde en het slechte nieuws is dezelfde. Dit is het nieuws: ‘God heeft jou en mij helemaal niet nodig’.

Hoe komen we op het idee dat we denken dat God ons nodig heeft om Hem te dienen? Hij is Degene die de wereld tevoorschijn riep. Als wij denken dat God ons nodig heeft, dan overschatten we onze eigen waarde wel grotelijks, of we onderschatten gigantisch Zijn bekwaamheid om te doen wat nodig is.

Nee, God heeft ons niet nodig om Hem te dienen. Hij wordt niet gediend door mensenhanden.
Dienen we God dan niet? Jazeker! Onze dienst is een overstromende werking van de liefdesrelatie die we met Hem hebben. Het is niet omdat het onze verantwoordelijkheid is.

Onze dienst als gelovigen is een geschenk van God aan ons.
De grote verantwoordelijkheid die wij bezitten….., het grote voorrecht dat wij hebben ….., de reden waarom we gered zijn is niet dat wij Hem zouden dienen, maar dat wij Hem zouden kennen.
Johannes 17:3 Dit nu is het leven van de aioon, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden heeft.

Jezus zei dus dat de reden van onze redding is dat wij God mogen kennen en Jezus zelf. Dat is alles. Dat is echt alles!

Het onderwijs dat de grootste verantwoordelijkheid van ons is dat wij God zouden dienen is dus zonder meer een leugen. Het zet je op een wettische tredmolen waaruit je nooit meer vrij komt tenzij je de waarheid omarmt.

De Bijbel leert dat Hij ons redde opdat we Hem zouden kennen en genieten. Onze dienst is slechts de bovennatuurlijke, overstromende werking van onze liefdesrelatie die we al met Hem hebben. Dat is wat de Bijbel zegt.

Dat is het blijde nieuws dat je bevrijdt uit die leugen en op de weg zet van jouw eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *