Toen jij een christen werd veranderde God jouw leven

Heb jij dat wel eens gehoord? Heb je het ook geloofd? De waarheid van genade is echter een heel stuk sterker en beter dan alleen maar een verandering aanbrengen in je leven.

Jesaja 40:31 Wie Yahweh verwachten, putten nieuwe kracht;
Hier staat in de NBG vertaling dat ze nieuwe kracht ‘putten’. In de Staten vertaling wordt het vertaald met ‘zullen de kracht vernieuwen’.
Eén van de betekenissen die dit Hebreeuwse woord heeft is: ‘vervangen’.
Toen Hudson Taylor dit vers las, viel zijn aandacht op dit Hebreeuwse woord en toen kwam hij voor het eerst met de inmiddels bekende uitdrukking van ‘Het Uitgewisselde Leven’. Wat ik simpel ‘wandelen in genade’ noem, hebben veel mensen jarenlang ‘het uitgewisselde leven’ genoemd.

Het uitgewisselde leven, oftewel de wandel in genade, houdt in dat God toen we tot geloof kwamen de persoon die we eens waren nam en het ter dood bracht. Daarvoor in de plaats heeft Hij ons een gloednieuw leven gegeven. De persoon die jij was voordat je een christen werd, is gestorven. God heeft die persoon bij je redding niet veranderd.

Die oude mens stierf.
Romeinen 6:6 dit weten wij, dat onze oude mens mee gekruisigd is, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden.
Romeinen 6:3 Weet jij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?
Kolossenzen 3:3 Jij bent gestorven en je leven is verborgen met Christus in God.

Vergis je niet! Jij stierf bij je redding.
Begrijp je nu ook mijn bewering dat God jouw leven niet veranderd heeft? Hij heeft namelijk het oude leven, dat je eerst had, ter dood gebracht. Hij wisselde dat leven uit. Hij gaf je een nieuw leven.
2 Korinthe 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
God heeft jou een gloednieuw leven geschonken. Hij schiep daartoe een nieuwe persoon die daarvoor nog niet bestond. Dat deed Hij door het leven van Jezus Christus in jou te leggen.

Het idee dat God bij onze redding ons leven veranderd heeft is dus een leugen. De waarheid van de Bijbel is dat God bij onze redding ons leven uitwisselt. Hij schenkt ons een gloednieuw leven, dat voor het oude leven in de plaats komt. Dat nieuwe leven is het leven van Jezus Christus in ons.

Dat is de waarheid van de Bijbel die je ook werkelijk vrijmaakt in jouw eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *