Site regels.

Leuk dat je deze site bezoekt. je bent van harte welkom! En jou mening stellen we zeer op prijs. Daarom een aantal eenvoudige regels, die deze site leesbaar en toegankelijk houden, en het onderlinge contact op de site plezierig houden:

-`Jezus is vrijheid` is een open site, niet specifiek bedoeld voor één doelgroep. Andere bezoekers kunnen dus een andere mening hebben, respecteer dit. Natuurlijk mag de mening van een ander wél ter discussie gesteld worden, zolang de persoon zelf maar in zijn of haar waarde wordt gelaten.

-Provoceren, schuttingtaal gebruiken en het plaatsen van extreme en/of seksueel getinte tekst en/of plaatjes zijn niet toegestaan.

-Ook word vloeken, schuttingtaal, discriminerende woorden, en het op de man af spelen niet toegestaan. Omgang met elkaar op deze manier is verboden en deze reacties zullen worden verwijderd.

-Geen berichten plaatsen of kopiëren van andere websites in verband met auteursrechten en schadeclaims.

-Het is niet toegestaan deze site te misbruiken voor ‘propaganda’ voor één bepaalde (al dan niet religieuze) visie.

-Mensen die zich schuldig maken aan antisemitisme en/of Holocaust-ontkenning of -bagatellisering (wat in Nederland strafbaar is), worden zonder waarschuwing onmiddellijk en permanent van de site verwijderd.

-Van jou wordt verwacht, dat je onder één en dezelfde naam reageert. De site beheerder behoud zich het recht voor om berichten van mensen die voortdurend onder andere namen reageren, te verwijderen en de desbetreffende personen te blokkeren.

-De sitebeheerder kan naar eigen inzicht en zonder aankondiging of uitleg anonieme reacties verwijderen of reacties waarin visies, religies of andere overtuigingen op een voor anderen storende wijze worden gepromoot, waarbij de sitebeheerder bepaald wat storend is en wat niet. Hier worden geen discussies over aangegaan.

Disclaimer: Hoewel ik artikelen en informatie van anderen op mijn site beschikbaar stel,
ben ik het niet noodzakelijk eens met elk ingenomen standpunt – Handelingen 17:11.

Alvast heel erg bedankt voor jouw medewerking!

Nicky en Lenneke.