Straatevangelisatie Vlissingen.

EVEN VOORSTELLEN.

Wij zijn Lenneke en Nicky Moolenaar.

Wij zijn in het weekend regelmatig op straat te vinden in de stad Vlissingen. We delen het evangelie, de blijde boodschap aan de mensen, dat er redding en genezing is voor iedereen die gelooft in Jezus. Ook bidden wij voor mensen die genezing, bevrijding of een andere nood hebben. We doen dit in opdracht en in de Naam van Jezus.

DE GROTE OPDRACHT VANUIT DE BIJBEL.
Jezus gaf de ‘Grote Opdracht`aan Zijn discipelen.

“Ga er daarom op uit om alle volken tot Mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.” (Mattheüs 28:19, HB1987)

We lezen in Filippenzen 1:4 en 5 dit: Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik aan u denk. (Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende) omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie.”

Hier lezen we: Verspreiding van het evangelie was de taak van de HELE gemeente.
De gelovigen zijn er DIRECT mee begonnen nadat ze tot geloof waren gekomen.
Ze zijn er mee DOORGEGAAN.
Het uitdragen van het evangelie had een hoge PRIORITEIT bij de gelovigen.

Zo ook vandaag! Mogen wij als gelovigen in Jezus Christus weten dat we geroepen zijn om het evangelie / de blijde boodschap te vertellen aan alle mensen! En mogen we deze boodschap bevestigd zien door wonderen en tekenen.

DE BIJBEL ZEGT HET ZO,
Markus 16:15 t/m 20. En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen/scheppingen/schepselen/ mensen. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken, Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere werkte mee, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen.

Wij mogen De (1) blijde boodschap vertellen aan alle mensen en op zieken de handen leggen en ze zullen gezond worden. Op mensen die gebonden zijn de handen leggen en zijn zullen bevrijd worden.
Denk aan verslavingen of gebonden door demonische machten.

1 Het evangelie, de blijde boodschap is dat God de wereld = alle mensen zo lief heeft, dat Hij Zijn Zoon Jezus naar deze wereld gestuurd heeft om redding te brengen voor ALLE mensen, je leest het goed, ook voor jou!
Voor alle verkeerde dingen die je deed doet en nog gaat doen, heeft Jezus met Zijn eigen leven betaald! En door Zijn leven op te offeren voor jou, heeft Hij jou in staat gesteld om zonder schuld te staan voor God, de Schepper van de hemel en de aarde.

Je kunt dit niet kopen met veel geld of verdienen door goed te leven, nee het is een cadeau van God aan jou en dat cadeau heet genade! Genade betekend je krijgt wat je niet verdient! Je verdient de dood, omdat je God afwijst in je leven, maar je krijgt eeuwig leven omdat je (2) gelooft in Jezus Christus!

2 En dat is nu waar God zo naar uit kijkt, dat jij stopt met het afwijzen van God in je leven en gelooft dat Jezus ook in jouw plaats de straf heeft gedragen en moest sterven om jou zonden te betalen en door Zijn sterven jij eeuwig mag leven!

Lees ook “Jezus wil een relatie met jou”, daar ga ik er wat uitgebreider op in.

Jezus wil een relatie met jou!

Dat is in het kort wat wij jou vertellen op straat en natuurlijk gaan we in op al jou vragen die deze boodschap bij je oproepen.
Ook bidden wij voor je als je ziek bent of als je ongemakken hebt in je lichaam, het is juist door jouw genezing heen dat Jezus Zijn liefde aan jou wil laten zien.
Het maakt niet uit waarvoor jij gebed wil, BIDDEN HELPT!

JE HOEFT NATUURLIJK NIET TE WACHTEN TOT JE EEN VAN ONS OP STRAAT TEGENKOMT!
Je kan nu meteen contact met ons opnemen door ons een email te sturen.
Wij beantwoorden al je vragen en willen graag persoonlijk met je bidden.

nmoolenaar@zeelandnet.nl

WIJ WILLEN ER ZIJN VOOR JOU, OMDAT JEZUS ER IS VOOR JOU!
ER IS KRACHT IN DE NAAM VAN JEZUS!

WIJ BRENGEN JEZUS BIJ DE MENSEN EN DE MENSEN BIJ JEZUS! (JD)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *