TIENDEN – De leugen van een kerk die heilig leven in gehoorzaamheid ondergeschikt heeft gemaakt aan het geven van tienden.

GOD, FINANCIËN EN GEHOORZAAMHEID.
De andere kant van `succesvolle` gemeentes!

Verantwoording: In deze studie wil ik je meenemen naar het Bijbelse principe van de tienden.
Met andere woorden, wat leert de Bijbel nu over tienden, wanneer, hoe, wat, waar, of…?

Nee, ik ga geen gemeentes aanvallen of juist promoten maar ik zal zonder omhaal van woorden laten zien wat de Bijbel zegt.
Glad ijs, of porseleinenkast, heet hangijzer of heilig huisje, je mag het noemen zoals je wil.
Het ligt op mijn hart om Gods Woord te laten spreken tegen de hedendaagse leugen om tienden af te dragen aan een kerk alsof je het aan God geeft. Dat is een harde religieuze leugen die de kerk en jou onder de wet stelt!

ONDERWIJZEN VANUIT HET JUISTE FUNDAMENT.

En de Bijbel is zeer duidelijk: ”Vergeet niet de wet van Christus”
WIJ MOETEN LEREN OM DE GEBODEN VAN JEZUS TE ONDEHOUDEN!
Mattheüs 28:19 – Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam van De Vader, en De Zoon, en De Heiligen Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik jullie geboden heb. En ziet, Ik ben met jullie al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen.

Het is heel simpel, wij mogen onze naasten leren wat Jezus ons geboden heeft, en dan zien wij dat Hij met ons is al de dagen tot de voleinding der wereld! Maak deze teksten niet los van elkaar! Deze teksten horen bij elkaar!

OOK OP ANDERE PLAATSEN SPREEKT DE HEERE JEZUS OVER ZIJN GEBODEN:
Johannes 14:15 – Als jij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
Johannes 14:21 – Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mij zelf aan hem openbaren.

Jezus openbaart zich aan jou, als je Zijn geboden hebt en ze doet en blijft doen.

(1) Johannes 15:10 t/m 12 Als jullie Mijn geboden bewaren, zo zullen jullie in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden van Mijn Vader bewaard heb, en blijf in Zijn liefde. Deze dingen heb Ik tot jullie gesproken, opdat Mijn blijdschap in jullie blijft, en jullie blijdschap vervuld word. Dit is Mijn gebod, dat jullie elkaar liefhebben, gelijkerwijs Ik jullie liefgehad heb.

Jezus heeft ons een nieuw gebod gegeven Johannes 13:34 en 35 – Een nieuw gebod geef Ik jullie, dat jullie elkander liefhebben; gelijk Ik jullie liefgehad heb, dat ook jullie elkander liefhebben. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat jullie Mijn discipelen zijn, zo jullie liefde hebt onder elkaar.

VOOR ONS GELD DE EIS, GEBOD / WET VAN DE LIEFDE!
Romeinen 13:8 en 9 – Wees niemand iets schuldig, dan elkaar lief te hebben; WANT ALS JE DE ANDER LIEF HEBT DAN HEB JE DE WET VERVULT. Want dit: je zal geen overspel doen je zal niet doden, je zal niet stelen, je zal geen valse getuigenis geven, je zal niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: je zal je naaste liefhebben als jezelf.

JEZUS VERWACHT GEHOORZAAMHEID VAN ONS.
“Wat noem Jij mij Heere Heere en doet niet hetgeen Ik zeg” (Lukas 6:46).
Als we Jezus Heer noemen dan verwacht de Heere Jezus ook dat we Hem als Heer gehoorzamen.

WE MOETEN DADERS VAN HET WOORD ZIJN
Jakobus. 1:22- En wees een dader van het Woord, en niet alleen hoorder, jezelf met valse overlegging bedriegende.

WAT MOET IK DAN DOEN?
GOD LIEFHEBBEN BOVEN ALLES EN JE NAASTE ALS JEZELF!
Want daaraan hangt de HELE WET en de profeten.

WE MOETEN DOEN WAT ER IN DE BIJBEL STAAT, GELOOF EN GEHOORZAAMHEID HOREN BIJ ELKAAR!

WAT HEEFT DIT NU WEER MET TIENDEN TE MAKEN? ALLES!
Denk er maar eens over na… (1)

Tienden-1
Tienden-2
Tienden-3
Tienden-4
Tienden-5
Tienden-6
Tienden-7

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *