Tienden-7

DE LEUGEN VAN EEN KERK DIE HEILIG LEVEN IN GEHOORZAAMHEID ONDERGESCHIKT HEEFT GEMAAKT AAN HET GEVEN VAN TIENDEN. SLOT.

GOD, FINANCIËN EN GEHOORZAAMHEID.
De andere kant van `succesvolle` gemeentes!

We hebben gezien dat de Bijbel ons niets leert over het geven van tienden aan de kerk, of als je het aan God zou geven. We zien hierin de leugen van de slang, die tegen Eva zei; staat er niet geschreven.. en het is waar, het staat er inderdaad niet!

Graag sluit ik deze studie af met ons persoonlijk getuigenis.

In 2014 moest ik stoppen met mijn eigen bedrijf i.v.m. lymfeklierkanker.
Helaas waren we niet verzekerd dus koste elke dag een kruiwagen vol met Geld!
Nu heb ik 8 maanden thuis gezeten dus hebben we zo een €40.000 bruto euro misgelopen!
Maar alle kosten gingen wel door! We zijn met z`n vieren dus reken maar uit. Eten, drinken, kleding hypotheek, onderhoud, enz…

WE HEBBEN NOOIT OOK MAAR IETS TE KORT GEHAD!
Mijn vrouw heeft zich suf gerekend en hoe vaak ze het ook narekende we moesten elke maand zwaar in de min uitkomen, maar alles bleef wonder boven wonder doordraaien en hebben alle rekeningen kunnen betalen!
ZONDER OOK MAAR EEN KEER IN DE SCHULDEN TE ZIJN GERAAKT!

Nooit hebben wij mensen om hulp gevraagd, als we iets nodig hadden hebben we het in gebed gebracht en God heeft altijd voorzien!

Voorzien in een splinter nieuwe fiets voor mijn zoon, omdat een broeder het op zijn hart had om ons een nieuwe fiets te geven maar wel uitgerekend de goede maat voor onze zoon!

Voorzien in een nieuw bankstel omdat een andere broeder het op zijn hart had gekregen om ons een nieuw bankstel te geven!

Voorzien in eten, drinken, kleding, vervoer af en aan naar het ziekenhuis, zonder dat wij zelf een auto hadden! Altijd was er wel iemand die wilde rijden! Gelovige of niet!

Het was op een duur zo raak, dat we zijn gaan uitdelen omdat we veel te veel hadden! We leefden in overvloed! Zo rijk hadden we het nog nooit gehad!!

En God hield Zijn Woord en mocht ik na acht maanden kern gezond zijn, een baan vinden 40u als timmerman en in een bedrijfsauto rijden. En uiteindelijk hebben we nu ook zelf een auto kunnen kopen waar we zo een 2.5 jaar voor gebeden hebben.

Dit is in een oogwenk ons getuigenis van een God die waarmaakt wat Hij belooft in Mattheüs 6:19 t/m 34.

God zegent jou niet omdat je tienden betaald maar omdat jij gezegend bent in Jezus! Hij heeft belooft als je eerst Zijn koninkrijk zoekt en Zijn gerechtigheid, dan zal Hij je alles toewerpen wat je nodig hebt… ALLES! Dat is jou en mijn voorziening! Zijn belofte!
Toch trapte ik bijna in de val van tienden betalen, maar God sprak tot mij!

We hadden afgesproken dat we God een kans zouden geven om Zijn zegen te geven op de tienden die wij maandelijks zouden overmaken. Of een bedrag om mee te beginnen omdat een tienden onmogelijk was voor ons gezin om dit af te dragen i.v.m. onze maandelijkse lasten. We hebben gedaan wat afgesproken is en kort daarna sprak God tot ons en vroeg ons waarom wij dachten dat Zijn zegen af te kopen was door onze tienden aan de kerk te betalen. We vertelde God van onze onzekerheid i.v.m. de tienden. God wees ons op de moeilijke tijden waar wij doorheen zijn gegaan (weinig werk als ZZPer, geen werk en de tijd dat ik ziek was.) Hij vroeg ons en zei: heb Ik in al die tijd niet voor jullie gezorgd? Was het niet zo dat jullie het beter hadden dan in de tijd dat je gewoon je werk had? Dat erkenden we graag! En God zei: jullie hebben nooit jullie tienden betaald, omdat jullie heel goed weten wat ik zeg in Mijn woord in Mattheüs 6:19 t/m 34. Dat is de reden dat ik mensen zegen door Mijn Zoon Jezus Christus! Waarom ga je nu terug naar de wet en denk je dat Ik jullie ga zegenen om jullie tienden?
Zoek eerst Mijn koninkrijk en Zijn Gerechtigheid en al deze dingen zal ik je toewerpen (eten, drinken kleding, onbezorgd leven = een leven zonder zorgen omdat je je zorgen op Hem werpt.) En wees nu eerlijk, sinds je probeert je tienden te betalen, leef je in strijd met jezelf en ben je onrustig omdat je diep in je hart de waarheid weet dat Ik zo niet gediend wil worden! Kom terug naar de waarheid van Mijn Woord en wees vrij in Jezus Christus, houd je vrijheid in Mijn Zoon Jezus Christus en leef omdat Hij het voor jullie volbracht heeft! Je kan je zegen niet verdienen je bent gezegend! Dat is Mijn genade!

We ervaarden in ons hart dat God gelijk had en hebben eens en voor altijd gebroken met het `principe` van de tienden…

Dit is ons getuigenis.
Wij willen jullie bemoedigen met het leven uit en door genade.

HET IS VANUIT JEZUS CHRISTUS EN TOT EER VAN JEZUS CHRISTUS!
Alle eer komt Hem alleen toe! Hij is het waardig om alle eer, lof en dankbaarheid te ontvangen!

WEES VRIJ!

gebruikte bronnen:
Mark Verhoeven
Jaap Fijnvandraad

En Dirk van Genderen:

Tienden of niet?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *