Toets de geesten of ze uit God zijn!


Satan vecht niet tegen kerken; het voegt zich bij hen! Hij doet meer schade door meer te zaaien dan door tarwe op te trekken. Hij past meer bij imitatie dan bij regelrechte oppositie. Vance Havner

Weet je, als jij je Tegenstander wil verslaan moet je zijn tactieken, technieken kennen! Voetbalteams en Boksers bestuderen de video opnamen van hun tegenstander voor ze ook daadwerkelijk tegenover elkaar staan!

Zo ook in de geestelijke strijd! Als je biddend om je heen kijkt en de Bijbel als toetssteen open houd dan zie je de tegenstander bijna onzichtbaar bewegen door de kerken!

Daarom druk ik het jullie zo op het hart: Blijf binnen de kaders, grenzen van het Woord van God! En toets ALLES of het uit God is! Door te toetsen wat je om je heen ziet en meemaakt, word jouw tegenstander zichtbaar!

Toetst alles!
Beproeft alle dingen; behoudt het goede. 1 Thessalonicenzen. 5:21

Vertrouw niet blindelings elke geest!
Geliefden vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn want VELE valse profeten zijn in de wereld uitgegaan 1Johannes 4:1

Niet ieder profeet is een profeet van God, al gedraagt hij / zij zich wel zo!
Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Mattheüs 7:15

Wij moeten *waken!
En uit jullie zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom WAAKT, en gedenkt, dat ik drie jaren lang nacht en dag, niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen. Handelingen 20:30 en 31
*Wat is waken? De wacht houden, Erop toezien, Het oog houden op, Nauwkeurig toezien, Niet gaan slapen, Opletten, Oppassen, Toezicht houden, Verzorgen, Wacht houden, Wakker blijven, Wakker zijn, Zorg dragen. (Encyclo.nl)

Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Galaten 1:7 en 8

Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Filippenzen 3:2

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *