Openbaring van de Geest tegen over vlees en wat was nu de doorn in Paulus vlees?

Twee belangrijke vraagstukken in het licht gebracht.
Door Andrew Wommack

Allereerst wie is Andrew Wommack?

Over Andrew Wommack
Andrew Wommack onderwijst sinds 1969 het Evangelie van Gods liefde en genade uit de Bijbel. Hij is getrouwd met Jamie en heeft twee zonen. Wereldwijd bereikt Andrew miljoenen mensen, onder andere door zijn radio- en televisie-uitzendingen van ‘The Gospel Truth’. Deze worden in Nederland uitgezonden op Family7. De basis van de boodschap van Andrew Wommack ligt in de liefde en genade van God en de kracht die verscholen ligt in Gods Geest die aan ons is gegeven, doordat we geloven in Jezus Christus, Gods Zoon.

Andrew stelt zichzelf voor: “Jamie en ik zijn zo dankbaar dat onze wegen elkaar hebben gekruist. In feite geloven wij dat het een Goddelijk plan was. Meer dan veertig jaar geleden hadden wij een ontmoeting met God die ons leven voor altijd veranderde en wij geloven dat Hij hetzelfde voor u zal doen. Wij beschouwen het als een voorrecht om de kans te hebben de waarheid met u te delen betreffende Zijn levens veranderende liefde en genade.

God riep ons om de waarheid van het Evangelie aan het lichaam van Christus te onderwijzen, met speciale nadruk op de liefde van God en de balans tussen genade en geloof. Wij doen ons best om deze roeping te vervullen door te onderwijzen via onder andere televisie; daarnaast door anderen te trainen op onze bijbelschool, Charis Bible College, en door behulpzaam te zijn met het uitbreiden en ontwerpen van tekst, beeld- en/of geluidsmateriaal om u te helpen in uw relatie met de Heer.

God zegene u!”

Andrew en Jamie Wommack

INLEIDING EN VERANTWOORDING
Persoonlijk heb ik contact gezocht met Andrew Wommack ministries Nederland.
Daar heb ik de vraag gesteld of ik onderwijs van Andrew Wommack mag delen op mijn website.
Dit is mij toegestaan mits ik alleen de originele linken gebruik van de Nederlandse website
Andrew Wommack.nl dit ivm auteursrechten en kwaliteitscontrole.

Op deze pagina ga je dieper onderwijs genieten aangaande Liefde, Genade en geloof!
Ons gebed is dan ook dat jij gaat uitroepen in aanbidding: “Jezus wat een heerlijke Naam!”

Wij bidden jullie van harte Gods Zegen toe!
Nicky en Lenneke. de site beheerders.

De eerste studie is een studie aangaande Romeinen 7:23 t/m 26 Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
Wat bedoeld Paulus hier eigenlijk? Om een hint te geven lees 2Korinthe 10: 4 en 5 eens! Klik nu snel op de link hieronder:
De geest tegen over het vlees

Nog zo een punt waar Bijbelleraars het niet met elkaar eens over kunnen worden is de vraag,
Hoe zit het nu met de doorn in het vlees van Paulus, Waar had Paulus nu echt last van, wat stond zijn bediening nou zo in de weg?
We lezen het in 2 Korinthe 12:7 t/m 10 daar staat: En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel van de satan, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij woont. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Ben jij nu ook nieuwsgierig geworden en wil jij weten wat die doorn nu was in het vlees van Paulus?
Klik snel op onderstaande link:
Paulus doorn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *