Baren

Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is baren.

Tot de vrouw zei Hij: Ik zal veel vermenigvuldigen uw smart, namelijk van uw dracht; met smart zal u kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.
Genesis 3:16

Misschien een woordstudie voor de vrouwen onder ons 😊
Of zullen de mannen hier ook lessen uit kunnen leren? We gaan het ontdekken.

BAREN.
Barendsnood hebben, in barensnood zijn, bevallen, geboren worden, een kind ter wereld brengen, ter wereld brengen, teweegbrengen, veroorzaken, voortbrengen, vernieuwen, weeën hebben, zwanger zijn.

Het werkwoord baren leent zich tevens voor beeldspraak.
Zoals je leest kunnen we met het werkwoord baren 101 kanten op. De Bijbel gebruikt deze gebeurtenis ook om de geestelijke geboorte van een mens te omschrijven en om de eindtijd te mee omschrijven. Johannes 3 en Mattheüs 24

Vandaag gaan we kijken naar het Werkwoord baren zoals in genesis 3:16 omschreven.
Het werkwoord baren is omgeven door andere werkwoorden. Die uiteenlopende kanten van het proces naar de geboorte aangeven. Er zijn 3 Fasen:
1- De aankondiging van de geboorte door de weeën
2- Het baren zelf
3- En het geboren zijn

Wat belangrijk is, is dat God de Schepper is van alle leven en alle elementen! Alles is voortgekomen uit Zijn scheppende kracht. Alle leven is ontstaan, voortgebracht, geschapen, geboren door Zijn toedoen; God is er van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Baren is lijden!
Het baren van een kind gaat gepaard met moeite en pijn. Dit als `pijnlijk` gevolg van de zondeval, de ongehoorzaamheid van de vrouw. (Eva)

Tot de vrouw zei Hij: Ik zal veel vermenigvuldigen uw smart, namelijk van uw dracht; met smart zal u kinderen baren;…

Jesaja zegt het zo: En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen bang zijn als een barende vrouw; … Jesaja 13:8

De schrijver van Genesis 3 spreekt met nadruk over geboortesmart en verbindt de ervaring van geboortepijn met de poging van de mens om als God te zijn. Hij houd de mens voor dat deze beperkt is, grenzen heeft. Hij is niet volmaakt. De mens leeft in een wereld van dubbelzinnigheden.
Arbeid is mooi, want het leidt tot oogst en oogst geeft toekomst. Arbeid heeft echter een keerzijde: inspanning, zweet, afmatting.
Kinderen baren is een zegen, maar bevallingen hebben een keerzijde: ze gaan gepaard met pijn, smart, strijd. De mens is beperkt. Door dit te beseffen, weet hij dat hij geen God is.

Ook de Heere Jezus weet van de droefheid en benauwdheid van de vrouw als zij moet baren.
Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij kinderen baard, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, om de blijdschap, dat een mens in de wereld geboren is. Johannes 16:21

Geboren uit een vrouw.
Deze zegswijze komen we drie keer tegen in het Bijbelboek Job. Job 14:1, 15:14 en 25:4.

Door te zeggen dat een mens uit een vrouw geboren is beklemtoond de auteur de betrekkelijkheid en de vergankelijkheid van de mens. De mens is begrensd. De tragiek van het menselijk bestaan is zijn eindigheid en lijden.
In Job 15:14 lezen we dat een van Jobs vrienden in deze context zegt: Jij bent maar een mens en God is God!
In Job 25:4 zegt een van Jobs vrienden in deze context: Hoe kan een mens rein zijn als hij uit een vrouw geboren is? Deze vriend benadrukt de mens in zijn zwakheid en kleinheid, wat vooral zichtbaar en voelbaar word in vergelijking met God uit de hoogte.

Alle mensen zijn geboren uit een vrouw en verwekt door een man.
Spreuken 23:22 roept een kind op om te luisteren naar Zijn vader die hem heeft verwekt en zijn moeder hoog te houden als die oud geworden is.

Geboortedag vieren.
Over het vieren van de geboortedag of verjaardag heeft de Bijbel weinig te vermelden.
Een paar teksten spreken er over.

Genesis 40:20 t/m 23. Op zijn verjaardag haalt de Farao de schenker uit de gevangenis en word de bakker veroordeelt. Uit oud Egyptische bronnen weten we dat de koningen hun verjaardag vieren en dat zij op die dag aan vele amnestie verlenen. Het verhaal uit Genesis 40 sluit daar bij aan.

Mattheüs 14:6 en Markus 6:21 spreken van de dag van de geboorte van Herodes.
Dat dit een feestdag is blijkt uit het gegeven dat zijn dochter Herodias voor hem danst.

De bovengenoemde teksten halen aan dat hooggeplaatste personen hun geboortedag vierden.

Maar er is ook vreugde over een pasgeborene!
In de Bijbelse tijd is de blijdschap van een zoon, groter dan bij de geboorte van een dochter.
Dat heeft drie redenen.
1- In de zoon wordt het geslacht voortgezet.
2- De zoon staat garant voor de zorg van de ouders als die een hoge leeftijd bereiken.
3- De jongen heeft economisch gezien doorgaans betere economische perspectieven dan een meisje.

Genesis 21:6 Sara lacht bij de geboorte van haar zoon Izaäk.
Jesaja 9:5 Jesaja spreekt over de blijdschap van een bijzonder kind.
Jeremia 20:15 Jeremia verwijst naar zijn eigen geboorte, waarbij iemand zijn vader het vreugdevolle geboortebericht gaat vertellen.
Lukas 2:10 in de velden bij Bethlehem laten de engelen aan de herders de blijde boodschap van de geboorte van Het Kind horen, een kind dat de redder van mensen zal zijn.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: De Bijbel (S.V.), Encyclo.nl en werkwoorden in de Bijbel van Piet Schelling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *