Bedriegen

Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is bedriegen.

En de HEERE God zei tot de vrouw: Wat is dit, dat jij gedaan hebt? En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Genesis 3:13

De definitie van bedriegen is: Afzetten, Bedonderen, Bedotten, Bedrog, Beduvelen, Beethebben, Beetnemen, Begoochelen, Belazeren, Beliegen, Benadelen, Besjoemelen, Besodemieteren, Frauderen.

Opnieuw zien we dat de definitie van liegen perfect past in wat de slang doet en waar Adam en Eva mee te maken krijgen. Luisteren naar DE! (een) leugen lijkt op het moment zelf de perfecte keuze, wat jou veel voordeel bied maar zal uiteindelijk uitmonden in veel narigheid en een veel groter nadeel!

Maar als het om de slang (duivel) gaat dan is het helemaal oppassen geblazen want wat of wie is de duivel? Hij is de tegenstander van God!

Jij bent uit de vader de duivel, en wilt de begeerten van je vader doen; die was een mensenmoorder van het begin (Genesis 3), en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader van de leugen. Johannes 8:44

De dief komt niet, dan opdat hij steelt, en slacht, en verderft; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben. Johannes 10:10

Het woord bedrogen staat in 15 hoofstukken in de Bijbel, en bedriegen in 4 hoofdstukken van de Bijbel. (S.V.)

Eva had naar de slang geluisterd, God vraagt aan Eva:” wat is dit dat jij gedaan hebt?”
Eva antwoord met een verwijzing dat de slang haar verleid heeft. Ook bij Eva ontbreekt de openlijke schuldbelijdenis waarop verderop in de Bijbel zo vaak vergeving volgt. De zonde tast de relatie tussen God en mens aan, tussen mensen onderling en nu ook tussen mens en dier. Er volgt geen ondervraging van de slang. De slang als bron van het kwaad mag geen verdediging aanvoeren en word direct gestraft.

Wat we niet mogen vergeten is dat Eva een vrije wil had en had kunnen kiezen om niet te luisteren naar wat de slang te zeggen had. Daarom vraagt God ook: “wat is dat JIJ! gedaan hebt”.
De schuld van deze ongehoorzaamheid ligt bij Eva zelf. Zij luisterde en gehoorzaamde niet God, maar de slang. Het gevolg van de keuze van Eva om bewust ongehoorzaam te zijn is dat de openlijke schuldbelijdenis ontbreekt! Ongehoorzaamheid heeft gevolgen, het trekt je steeds verder weg van God.

Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo jouw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. 2 Korinthe 11:3

Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? Jeremia 17:9

In deze geschiedenis ligt ook voor ons een zeer belangrijke les!
De slang heeft Eva door zijn arglistigheid (boosaardigheid) bedrogen. En Jeremia zegt dat ons hart arglistig is. Arglistig kan vertaald worden met o.a. boosaardig, bedrieglijk.

We zien hier een dodelijke match (combinatie). Zowel de duivel als ons hart is arglistig.
Zowel de duivel als ons hart is boosaardig, slecht en bedrieglijk!
En die match kan ontbonden worden door de gift van God zelf, Zijn Zoon Jezus Christus.
Een ieder die in Hem gelooft zal zalig worden. (Johannes 3:15) Door het geloof en gehoorzaamheid aan Jezus Christus word die match ontbonden. (Mattheüs 7:24)

LUISTER NIET NAAR ELKE STEM DIE TOT ONS SPREEKT IN DE NAAM VAN JEZUS!
Toets de geesten (stemmen) of ze uit God zijn! (1 Korinthe 12:10)

Er zijn veel valse leraars die jou en mij naar de mond praten voor hun eigen gewin en jou en mij mee willen trekken in hun ongehoorzaamheid aan God.

Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;
En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.
2 Timotheüs 4:3 en 4

Wat Timotheüs hier zegt is dat de mensen een hart en oren hebben die jeuken naar wat nieuws en vreemds. Ze zoeken leraren die arglistig een leer voordragen, die met hun kwade lusten overeen komt.

LAAT JE NIET BEDRIEGEN!
God is van eeuwigheid dezelfde, en Hij veranderd niet! Ook Zijn wil is onveranderlijk. Zijn Woord staat vast is ons enig fundament waarop wij staan. Lees en leef en toets alles aan Zijn Woord, dan sta je onbeweeglijk vast en zal je niet met veel winden van leer heen en weer bewogen worden!

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting van God, opdat jij kan weerstaan in de bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Efeze 6:12 en 13.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: Bijbel (S.V), StudieBijbel, Bijbel met kanttekeningen, Encyclo.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *