Doen door te geloven is gehoorzaamheid. Drie werkwoorden in één.

Werkwoorden in de Bijbel.

De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is: Doen door te geloven is gehoorzaamheid. Drie werkwoorden in één.
Genesis 6:22 – En Noach deed het; naar al wat God hem geboden had, zo deed hij.

Dat Noach gehoorzaam was vinden we ook in Genesis 7:5,9 en 16.
Dit kan alleen maar door geloof geweest zijn. In Hebreeën 11:7 lezen we: Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.
Hij deed dit in vertrouwen op Gods woord.

Definitie van gehoorzamen is: Doen wat er van je wordt gevraagd.
Noach handelde in gehoorzaamheid en geloofde dat God ging doen wat Hij had gezegd.
Hebreeën 11:1 – Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.

Voor een duidelijk voorbeeld zie Hebreeën 11:8 – Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij komen zou.

Abraham was uitgegaan naar de plaats omdat hij gehoorzaam is geweest door te geloven.
Voor meer voorbeelden lees heel Hebreeën 11.

Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Johannes 7:38
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
Mattheüs 7:24

Wie in Jezus geloofd gelijk de schrift zegt en Zijn woorden hoort en ze doet is een verstandig man/vrouw die zijn huis bouwt op de rots.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bron: Bijbel (SV)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *