Een klein uitstapje


Vandaag een (kein) uitstapje in deze studie over werkwoorden.

Een zus, volger van deze pagina De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt! kwam met de vraag om Psalm 121 te bestuderen vanuit de Hebreeuwse tekst. Ze vertelde dat ze in een moeilijke periode van haar leven in tranen geschreeuwd had naar God en had gezegd; Vader uw Woord zegt (…) waarom leef ik dan nu in deze situatie en lijkt de hoop uitzichtloos? Waar is nu de waarheid van Uw Woord?!
Deze zus heeft in die periode het hele boek van de Psalmen door geworsteld en begint nu te ontdekken dat er zoveel niet helder vertaald is vanuit de Hebreeuwse geschriften.
En dat ze gepleit heeft op onwaarheden! Een vraag die ik natuurlijk graag beantwoord!

PSALM 121
De Auteur van deze Psalm is onbekend.
De eerste context is het volk van Israël wat een lied zingt in het opgaan naar Jeruzalem.
Het vergezicht is dat de God van Israël de God is van alle gelovigen in Christus.

Psalm 121:1
Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. S.V.
Letterlijk vanuit het Hebreeuws vertaald.
Lied van / voor de opgangen ik hef op mijn ogen naar de bergen van waar zal komen mijn hulp.
Nu een goedlopend zuiver vers.
Een lied voor de opgangen, ik hef mijn ogen naar de bergen vanwaar mijn hulp komen zal.

I.p.v. Hammaaloth heeft het Hebreeuws hier Lammaalot betekend `een lied` voor de opgangen.

Deze Psalm werd gezongen tijdens de `opgang` naar Jeruzalem en `de bergen / heuvels` van het land Israël het gebergte van Sion en Moria. Het zijn de heuvels waar de Heere Zich mee verbonden heeft.
De bergen van het beloofde land hetwelk een pand was van Gods gunst tot Zijn volk en versta hier in zonderheid het gebergte van Sion en Moria.

`ik hef mijn ogen op` de uitdrukking betekend hier het zoeken van hulp.

Psalm 121:2
Mijn hulp is van den Heer, Die hemel en aarde gemaakt heeft. S.V.
Letterlijk vanuit het Hebreeuws vertaald.
Mijn hulp (is) van / bij de HERE (YHWH) maker van hemel en de aarde.
Nu een goedlopend zuiver vers.
Mijn hulp is van de Here… of mijn hulp is bij de Here Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Mijn hulp is van de Here, onze hulp komt van God! Dit spreekt van geloofsvertrouwen in God.
Geloofsvertrouwen is een 100% zeker weten dat God je niet beschaamd.
Het geloof nu is een vaste grond van de dingen, die men hoopt, en een bewijs van de zaken, die men niet ziet. Hebreeën 11:1

Onze hulp is van God en ligt niet bij mensen.
Vertrouwt niet op prinsen, op mensen, bij hetwelk geen heil is. Welgelukzalig is hij, die de God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wie zijn verwachting op de HEERE, zijn God is; Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daar in is; Die trouw houdt tot in de eeuwigheid.
Psalm 146:3, 5 en 6

Onze hulp is bij! God.
Denk aan O.A. Psalm 91 waar staat: Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zal tot de HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Wie ik vertrouw!
Je woont in God, Hij is jouw schuilplaats, toevlucht, burg, vesting, dus ben je bij God en is jouw hulp ook bij God! De hulp is bij God en komt dus ook van God.

Psalm 121: 3 en 4
Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. S.V.

Letterlijk vertaald vanuit het Hebreeuws.
Hij zal niet overgeven aan de wankeling uw voet zal niet sluimeren uw behoeder / beschermer.
Zie zal niet sluimeren en / zeker niet zal slapen de behoeder / beschermer van Israël.

Nu een goedlopend zuiver vers.
Hij zal jouw voet niet overgeven aan wankeling; jouw beschermer zal niet sluimeren.
Zie, de beschermer van Israël zal niet sluimeren en zeker niet slapen.

De Heer laat niet toe dat de pelgrim onderweg zal struikelen. Op de oneffen paden was het eenvoudig te struikelen en het kon desastreuze gevolgen hebben als een reiziger door een val dusdanig bezeerde dat hij niet verder kon. Gedurig de hele reis zal de Here (YHWH) als een persoonlijke lijfwacht beschermend aanwezig zijn.

Lijfwacht. Deze lijfwacht zal niet sluimeren nog slapen. Sluimeren word geassocieerd met het verwaarlozen van militaire taken. Als er gesluimerd word, is de vijand in het voordeel en kunnen de gevolgen bijzonder groot zijn.

De bewaarder waar hiervan gesproken word zal alert blijven, Hij is niet slechts de bewaarder van een pelgrim maar geheel Israël. Niet van een gelovige maar van heel zijn gemeente.

Deze bewaarder word in vers vijf bij naam genoemd. Volgende week gaan we die naam ontdekken.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *