Nemen

Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het woord van vandaag is nemen. (toe eigenen)
En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijs, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij NAM van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Genesis 3:6

Dit vers plaatsen we even vanuit het Hebreeuws en lezen dan: De vrouw zag dat de boom goed tot voedsel dat hij een lust voor de ogen en begeerlijk de boom om te verstaan en zijn nam van de zijn vrucht en at en gaf ook aan haar man BIJ Haar.

De zonde begint in de gedachtewereld en komt tot uiting in de daad, terwijl het genoeg zou moeten zijn dat het verbod om te eten uitdrukking is van de wil van de liefdevolle Schepper. (Hebreeën 9:10)
In het slot van vers 6 blijkt dat de man niet deelneemt aan het gesprek met de slang maar er wel steeds bij was. Gedeelde zonde is dubbele zonde.
Dus de discussie dat de vrouw Adam verleid had is uit de wereld! Adam was BIJ het gesprek, en had moeten ingrijpen als hoofd van Eva.

Werkwoord nemen: Aannemen, Aanpakken, Aanschaffen, Aanvaarden, Accepteren, Bedriegen, Beetpakken, Gebruiken, Genieten, Nuttigen, Pakken, Toe-eigenen.

We dringen meteen door tot de kern van het werkwoord. Eva nam van de vrucht. Dat betekend ze heeft de vrucht aangenomen, geaccepteerd, beetgepakt, genuttigd, van genoten en is bedrogen.

Zo ontstaat ongehoorzaamheid ook vandaag de dag. Op precies dezelfde manier.
We worden verleid door het zien van de verleiding. Het komt onze gedachten binnen en als wij dan niet meteen die gedachten blokkeren en uitwerpen, accepteren wij wat we zien.

Dewijl wij de overleggingen neerwerpen, en alle hoogte, die zich verheft TEGEN de kennis van God, en ALLE GEDACHTEN GEVANGEN LEIDEN tot de gehoorzaamheid van Christus;
En gereed hebben, hetgeen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer onze gehoorzaamheid zal vervuld zijn. 2 Korinthe 10: 5 en 6

Het allerbelangrijkste is: Neem ALLE gedachten krijgsgevangen tot gehoorzaamheid aan Jezus Christus.

Als wij geaccepteerd hebben wat wij zien, dan is de verleiding aangenomen. Wij keren ons dan niet tegen die verleiding. Je hebt de verleiding niet afgewezen. En als je iets wat je `krijgt` niet afwijst dat neem je het aan. En aannemen is een daad waar je overna gedacht hebt.

En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijs, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; (de vrouw wees de verleiding NIET af en heeft er bewust over nagedacht) en (toen) nam zij van zijn vrucht en at;…

Blijf niet naar de verleiding kijken en ga er niet over nadenken!
Want het gevolg daar van is als je dat wel doet dat je het aanneemt en er van gaat eten.
Je gaat die verleiding aannemen en doen. Je valt in zonde (ongehoorzaamheid)

LET NU OP!
…en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Genesis 3:6b

Wat een reëel gevaar is als wij in zonde vallen en leven, dat wij onze naaste meenemen in onze ongehoorzaamheid!

WORD WAKKER!

JE HOEFT NIET ALLES AAN TE NEMEN WAT AAN JE GEGEVEN WORD!
Je hoeft niet alles binnen te laten wat je ziet! Blijf waakzaam en ontdek de afzender!
Wij weten door het Woord wat de Wil van God is, ALLES wat niet strookt met die Wil, nemen wij NIET aan! Eva Kende Het Woord, Adam had het uit Zijn Eigen mond gehoord. Ze had deze ongehoorzame daad kunnen tackelen!

Eva wist waar de slang het over had. Genesis 3:2 en 3.

We dringen meteen door tot de kern van het werkwoord. Eva nam van de vrucht. Dat betekend ze heeft de vrucht aangenomen, geaccepteerd, beetgepakt, genuttigd, van genoten en is bedrogen.

Zonde baart de dood. Als je gaat nadenken over de verleiding, deze aanneemt en er in gaat leven, dan dringt de dood binnen in jouw bestaan.
Maar iedereen wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt.
Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Jakobus 1:15

De dief komt niet, dan opdat hij steelt, en slacht, en verderft; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben. Johannes 10:10

Vandaag hebben we ingezoomd op het (aan)nemen van de verleiding die de zonde baart.
Volgende week zoemen we in op het aannemen van Jezus Christus. Johannes 1:12 en 13

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede (op de natuurlijke wijze), noch uit de wil van het vlees (lichamelijk verlangen), noch uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Johannes 1:12

Ik (Jezus) ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
Johannes 10:11

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: De Bijbel (S.V.), Bijbel met kanttekeningen, Studie Bijbel en Nederlandse encyclopedie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *