Rusten

Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is: rusten.
En de ark rustte in de zevende maand, op den zeventienden dag van de maand, op de bergen van Ararat. Genesis 8:4

We gaan eens kijken wat de synoniemen zijn voor rusten.
Rusten: (rustte, gerust), in rust verkeren.
Achteroverleunen, bijkomen, liggen, pauzeren, slapen, uitrusten en zitten.
Leunen en steunen.

Nu kunnen deze synoniemen nog veel dieper uitgewerkt worden, als we de genoemde synoniemen opnieuw ontleden. Misschien wel eens leuk omdat voor jezelf te doen, want je zal je gaan verbazen.
De oplettende lezer, begrijpt nu al meteen waar deze studie heengaat en zal snel verder willen lezen.

Maar eerst de gelezen tekst. Genesis 8:4
De ark rustte … op de bergen van Ararat.

De ark kon rusten op de bergen van Ararat omdat de wateren gezakt waren.
Dit lezen we in Genesis 4:1 en 2.
En God gedacht aan Noach, en aan al het gedierte, en aan al het vee, dat met hem in de ark was; en God deed een wind over de aarde doorgaan, en de wateren werden stil.
Ook werden de fonteinen van de afgrond, en de sluizen van de hemel gesloten, en de plasregen van de hemel werd opgehouden.

Dit zijn prachtige beelden in het vervolg van onze studie van vorige week.
Vorige week dreven we in de ark (rusten / wonen in God) nog op de omstandigheden van het leven.
En dan lezen we vandaag; En God gedacht aan Noach…
Ook vandaag in de stormen van ons leven, denkt God aan jou en mij! Ook vandaag in jouw en mijn leven worden de wateren stil en houden de winden op met te waaien.
Hier mogen wij niet aan voorbij gaan, stormen en hoge golven zijn PERIODES in ons leven.
Beproevingen, ons geestelijk huis word getest! Maar! Met de beproeving geeft God ook de uitkomst!

En God is getrouw, die niet zal toelaten, dat wij boven vermogen verzocht worden, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat wij ertegen bestand zijn. (1 Korinthe 10:13).

En dat is nu precies de situatie van Noach, overgeleverd, in de ark, aan het water en de winden, en God gedacht aan Noach, de wateren en de winden werden stil. En de ark rustte op de bergen van Ararat.

Een weetje: Noach heeft (van 17-2-600 tot 272-60) een Jaar en tien dagen in de ark gezeten. En volgens de Septuaginta precies een jaar.

Nog een weetje:
Wie liet de winden stoppen met waaien en de watervloed opdrogen?
God!
Wie liet de winden stoppen met waaien en bedaarde de zee tot kalmte?
Jezus! Markus 4:35 t/m 41

Opnieuw een prachtig beeld van de Godheid van Jezus!

De ark rustte…
De ark lag stil. Al het geweld van de stormen en het water, waren niet meer om Noach heen. De ark schommelde niet meer heen en weer, de ark rustte.

Nu was de rust letterlijk teruggekeerd! En Noach bevond zich op de top van een bergketen.
Rusten in God.

Er is al veel gezegd door jan en alleman over het rusten in God en de stormen van het leven.
Graag wil ik nu specifiek benoemen wat het rusten van God inhoud en het is zo kinderlijk eenvoudig!

Want wie is God en wat is Hij? Als we rusten in God waar rusten wij dan in?
Wij rusten in:
1- Liefde
2- Waarheid
3- Leiding
4- Leven
5- Genade
6- Heiligheid
7- Rechtvaardigheid
8- Reinheid
9- Goedheid
10- Vergeving
11- Bevrijding
12- Genezing
13- Hoop
14- Geloof
15- Voorziening
16- Bescherming
17- Hulp
18- Kracht
19- Enz…

Als je in God rust, verblijft in God, dan omringen deze waarheden ons, En is God ons schild!
Door dit schild dringen de pijlen van de vijand niet! Nee! Ze worden uitgeblust! (Efeze 6)
Als Paulus ons leert om de Heere Jezus aan te doen, dan omkleden wij ons met Christus!
Wij omkleden ons met deze waarheden! O.a. Galaten 3:26 en 27.

Nee! Je moet niet gaan werken om dit allemaal te ontvangen, je hoeft er niet je uiterste best voor te doen, je ontvangt het door in God te rusten!

Hoe rust je dan in God, hoe doe je dat dan?
Door Jezus Christus aan te nemen als jouw Redder en Verlosser!
Dan wordt je een kind van God en mag je rusten in Hem! (Johannes 1:12)

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: De Bijbel(S.V), Studie Bijbel, en synoniemen.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *