Slapeloosheid


De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het eerste werkwoord wat we aan het bestuderen zijn is slapen.

MAAR WAT NU ALS JE NIET KAN SLAPEN?
Dit is een praktische vraag, waar veel mensen mee worstelen.
Slapeloosheid is een bekend fenomeen onder de mensen, ook christenen.

Slecht slapen (slapeloosheid) is bijvoorbeeld slecht inslapen, lang wakker liggen, te vaak of te vroeg wakker worden. Daardoor ben je overdag moe, slaperig en/of prikkelbaar.
Bron: thuisarts.nl

Uit de medisch en psychologische literatuur maken we op dat er veel slaapproblemen zijn. Uit onderzoek in het eerste decennium van de 21ste eeuw blijkt dat 1 op de 3 mensen problemen heeft met slapen. Hoeveel ouders gaan niet gebukt onder slecht slapende baby`s en kleuters; soms weten zij zich geen raad. Slapeloosheid heeft menigeen in zijn greep en de farmaceutische industrie doet haar uiterste best om middelen te fabriceren die de slapeloosheid te lijf gaan. Therapeuten spelen er op in met een aanbod van cursussen en therapieën om beter te leren slapen.
We horen van slaapproblemen zoals: apneu; snurken; tot ergernis van de omgeving, slaapwandelen; nachtmerries; dromen. Bron: Piet schelling

Eerst een vertalingsmisser uit de weg ruimen.
Psalm 127:2 daar staat: Het is tevergeefs, dat jullie vroeg opstaan, laat opblijft, eet brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminden ALS IN! de slaap geeft.

In de Hebreeuwse grondtekst staat in Psalm 127: 2b De Heer geeft Zijn beminden de slaap!
Slaap is dus een geschenk van God aan degene die Hij lief heeft!
Hij geeft ons de slaap als een zegen!

Een ander belangrijk aspect is je geen zorgen maken.
1 Petrus 5:7 waar staat: Werpt al uw bekommernis (zorgen) op Hem, want Hij zorgt voor u.

Lees ook: Psalm 55:23. Mattheüs 6:25. Lukas 12:22. Filippenzen 4:6. 1 Timotheüs 6:8.
Daar staat: Dat als je je zorgen op Hem werpt dat Hij je zal onderhouden en niet toelaat dat jij wankelt. Hij zorgt voor jouw leven, je eten, drinken en kleding.
Hij roept ons op in GEEN DING bezorgd te zijn. maar laat je begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God.
ALS WIJ VOEDSEL (eten) EN EEN DEKSEL (kleren) HEBBEN, ZULLEN WIJ DAAR TEVREDEN MEE ZIJN.

Hebreeën 13:5 daar staat: Uw wandel is zonder geldgierigheid; en is vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten.

We worden er bij bepaald dat wij tevreden moeten zijn met ons leven. Voedsel en kleding. Eigenlijk staat er heel scherp, wees tevreden met het nu! Omdat God ons NIET begeeft en NIET verlaat!

We stellen het nog scherper. Als je nu wakker ligt i.v.m. zorgen door de coronamaatregelen.
We denken aan onze banen, online lessen, moeders / vaders die vele ballen in de lucht moeten houden, toekomst van je kinderen, geweld op straat, toekomst van ons land. De zorg i.v.m. je gezondheid en de gevolgen als jij besloten hebt je niet te laten vaccineren.

Al deze zorgen kunnen ons wakker doen laten liggen en een nacht lang laten woelen.

God zegt door Zijn Woord, al deze zorgen MOETEN wij op Hem werpen en bij Hem laten!
Als jij je zorg visualiseert in een bal, dan betekend dit dat we die bal op God werpen. Als wij een bal wegwerpen dan laten wij die bal… LOS! Die bal komt bij God terecht, laat die bal dan ook bij Hem liggen! Weerhoud je ervan om die Bal terug op te pakken. God zorgt nu voor die bal / jouw zorgen.

Psalm 3:6 en 7 daar staat: Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden van het volk, die zich rondom tegen mij zetten.

David ging slapen en stond fris op. WANT DE HEERE ONDERSTEUNDE DAVID.
Met die wetenschap kunnen ook wij rustig gaan slapen en fris weer opstaan!

Psalm 4:9 daar staat: Ik zal in vrede te samen neerliggen en slapen; want U, o HEERE! alleen zal mij doen zeker wonen.

David gaat in vrede neerliggen en valt in slaap want hij weet dat ALLEEN DE HEERE hem zeker doet wonen.

De farmaceutische industrie schrijft ons pillen en drankjes voor om de nacht goed door te komen.
Maar ik zeg jullie dat is NIET de oplossing. Zodra wij stoppen met die medicatie steekt de slapeloosheid de kop weer op.

Je zorgen maken is ongehoorzaamheid! Je gelooft niet in de volmaakte zorg van God.
Omdat je God niet vertrouwd, dat Hij in alles voor je zal zorgen, zoals Hij heeft belooft!
STOP MET ONGEHOORZAAM ZIJN!

Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt (wie zijn zorgen op Hem werpt), moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is van diegenen, die Hem zoeken.

VANDAAG GEEFT GOD ZELF ZIJN OPLOSSING!
Werp je zorgen op God, want Hij zorgt voor jouw! 1 Petrus 5:7
Gooi alles waar jij je zorgen over maakt maar in Gods handen, want Hij zorgt voor je!

Als je God vertrouwd op Zijn Woord, je alles aan Hem overgeeft, kan jij zonder zorgen leven en slapen. Hier kan geen farmaceutisch medicijn (slaapmedicatie) tegenop!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *