Verbergen

De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is verbergen. Genesis 3:10

Vorige week hebben we het werkwoord `vrezen` behandeld en we zien nu het gevolg van het bevreesd zijn, namelijk jezelf verbergen. Adam vreesde en verborg zich.

Wat is de definitie van jezelf verbergen?
Aan het oog onttrekken, Achterhouden, Bedekken, Camoufleren (vijgenbladeren), Geheim houden, Schuilgaan, Schuilhouden, Verbloemen, Verduisteren.

We zien hier een één op één vergelijking van de definities met de acties van Adam. 😉

Zou zich iemand in verborgene plaatsen kunnen verbergen, dat Ik hem niet zou zien? spreekt de HEERE; vervul Ik niet de hemel en de aarde? spreekt de HEERE.
Jeremia 23:24

Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvluchten voor Uw aangezicht? Als ik zou zeggen: De duisternis zal mij immers bedekken; dan is de nacht een licht om mij.
Ook verduistert de duisternis voor U niet; maar de nacht licht als de dag; de duisternis is als het licht.
Psalm 139:7, 11 en 12

Adam vluchtte in de duisternis (in het midden van het geboomte van de hof. Genesis 3:8)
Maar de duisternis verduistert voor God niet!
En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en helemaal geen duisternis in Hem is. 1 Johannes 1:5

En wij, willen wij ons soms ook niet verbergen voor God? Uit schaamte voor onze verkeerde keuzes die wij gemaakt hebben. Of het vallen in zonde, ongehoorzaamheid.

Verbergen (vluchten) voor God heeft geen zin. Na dat wij gevallen zijn in zonde, door onze verkeerde keuzes, moeten we ons niet proberen te verbergen voor God maar onze zonden belijden voor God!

En er is niets bedekt, dat niet zal ontdekt worden, en verborgen, dat niet zal geweten worden.
Daarom, al wat wij in de duisternis gezegd hebben, zal in het licht gehoord worden; en wat wij in het oor gesproken hebben, in de binnenkamers, zal op de daken gepredikt worden. Lukas 12:2 en 3
Zie ook Markus 4:22 en Lukas 8:17.

Het antwoord op ons verbergen.

Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. Spreuken 28:13

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9

Als onze zonden vergeven zijn en wij gereinigd zijn van onze ongerechtigheid, is er geen reden om ons te verbergen voor God.

De enige waarheid = Jezus heeft ons vrijgemaakt!
Bronnen: Bijbel S.V. en Encyclo.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *