Verbrijzelen

Werkwoorden in de Bijbel. 28
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is vermorzelen.
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dezelve zal u de kop *vermorzelen, en u zult het de verzenen vermorzelen. Genesis 3:15

*Vermorzelen (S.V.), verbrijzelen uit de Hebreeuwse vertaling.

Synoniem voor verbrijzelen:
vergruizen, vermorzelen, verpletteren.
afbreken, kapotslaan, kleinmaken, kraken, krakken, mollen, openbreken, scheuren, stukmaken, stukslaan, verbrijzelen, vermorzelen, vernielen.

We zien dat vermorzelen en verbrijzelen complete vernietiging is.

En dat feit is dus heel interessant! Want we lezen dat de kop van satan word verbrijzeld de verzenen (hielen) van de Heere Jezus worden verbrijzeld.

Deze feiten liegen er niet om! Het zaad van de vrouw ( alle gelovige mensen verbrijzelen de kop van de slang (satan).
In Romeinen 16:20 staat dat de satan onder de voeten van de GEMEENTE ( gelovigen, meervoud) word verpletterd.

Wij vertreden, vermorzelen, verbrijzelen satan onder onze voeten!
Dit houd in dat satan geen enkele macht hoeft te hebben in jou en mijn leven.
SATAN HEEFT NET ZOVEEL MACHT IN JOU EN MIJN LEVEN, ALS DAT JE HET HEM GEEFT!

Satan is allen bij machte om de verzenen (hielen) te verbrijzelen.
Hij kan eenvoudig weg niet bij onze hoofden, de slang kruipt over de grond en kan alleen in de hiel bijten. Dit als wij onoplettend zijn en ons in vijandelijk gebied begeven. (hoog gras)

We zien dit ook terug bij de Heere Jezus die letterlijk in de hielen is gebeten, door de spijkers die door zijn verzenen geslagen zijn aan het kruis.

De gemeente met als hoofd Jezus Christus verpletteren de slang onder hun voeten, de kop word verbrijzeld. Maar de slang kan alleen de verzenen, hielen vermorzelen.

Hier zie je heel duidelijk een stukje geestelijke hiërarchie. Satan is niet zo machtig als altijd gedacht en gezegd word.
Een oplettende gelovige weerstaat de boze (slang) en die zal dan van hem vluchten! Jakobus 4:7
We kunnen blijven staan TEGEN de listige verleidingen van de boze! Efeze 6:10 t/m 17

LET OP!
Alleen de verzenen van de Heere Jezus zijn verbrijzeld aan het kruis door satan.
Het was God zelf die zijn Zoon verbrijzelde aan het kruis.

Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
Doch het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkig voortgaan. Jesaja 5:4, 5 en 10

LET OP!
De Heere had er behagen in Hem te verbrijzelen dit kan de indruk wekken dat God er genoegen in had om de Knecht te slaan. Beter is het om de tekst zo op te vatten dat Hij verheugd was hem te verbrijzelen vanwege dat wat hij voor veel zondaren tot stand zou brengen.

Hij heeft Zichzelf tot een schuldoffer gesteld. Het schuldoffer is het type offer waarmee de Israëlieten schuld tegenover de Heere konden vergoeden. De Knecht betaald de schuld door zijn offerdood.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: Bijbel (S.V.), StudieBijbel, Encie.nl en synoniemen.net