Vervloeken

De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is vervloeken.

Toen zei de HEERE God tot die slang: Omdat jij dit gedaan hebt, zo ben jij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte van het veld! Op je buik zal je gaan, en stof zal je eten, al de dagen van je leven. Genesis 3:14

Wat is de definitie van vervloeken?
Afzweren = onder ede verwerpen. Anathematiseren = in de ban doen, banvloeksuitvaardiging. Verdoemen = naar de hel sturen. Verwensen = kwaad toewensen.

Vervloeken, dit woord wordt niet gebruikt voor de man en de vrouw. Een vervloeking houd allerlei soorten onheil en rampen in, die over de aangesprokene zullen komen. De vertaling kan op twee manieren: Jij bent meer vervloekt dan al het vee en het gedierte van het veld (Genesis 3:1)
Of: Jij bent vervloekt, ver van al het vee. (Volgens Genesis 4:11 verwijdering, excommunicatie).

In latere tijden kan een mens een vervloeking uitspreken in een naam van een god / God.
Zoals Biliam in Numeri 22 t/m 24 of Mozes Deuteronomium 27 en 28.

Hier spreekt God zelf! Er word geen vraag aan de slang gesteld, zodat er voor hem geen mogelijkheid is voor inkeer en belijden. De slang staat in dit gedeelte voor de zonde (ongehoorzaamheid) en de macht van het kwaad. Omdat de slang de mens verleid heeft. Is er een levenslange strijd tussen God en kwaad. (Genesis 4:7 er word verwezen naar de zonde als belager). De mens raakt nooit geheel eigen met het kwaad.

LET OP! Door de vloek GVD in de mond te nemen vragen wij of God ons wil vervloeken!
Pas alsjeblieft op met het gebruiken van vloeken en krachttermen.

Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn.
Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn.
Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden.
Welt ook een fontein uit een zelfde ader het zoet en het bitter?
Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Jakobus 3:8 t/m 12

Nu de vraag; Is Jezus vervloekt door Zijn Vader?
Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Galaten 3:13

Er staat; …vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Christus hing aan het hout, dus was Christus vervloekt!

Maar nu de vraag; door wie is Christus vervloekt?

Voorts, wanneer in iemand een zonde zal zijn, die het oordeel van de dood waardig is, dat hij gedood zal worden, en jullie hem aan het hout zult opgehangen hebben;
Zo zal zijn dode lichaam aan het hout niet overnachten; maar jullie zullen het zekerlijk dezelfde dag begraven; WANT EEN OPGEHANGENE IS GOD EEN VLOEK! Alzo zullen jullie het land niet verontreinigen, dat u de HEERE, uw God, ten erve geeft. Deuteronomium 21:22 en 23

Alle mensen die aan het hout hingen voor de komst van Jezus Christus waren voor God een vloek.

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, de zonden afgestorven zijnde, de gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen wij genezen zijn. 1 Petrus 2:24

Jezus Christus is een vloek geworden door ALLE zonden (ook de meest afschuwelijke) te dragen in onze plaats. Jezus is tot zonde (ongehoorzaamheid) gemaakt!

Want Die (Jezus), Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (God) zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 2 Korinthe 5:21.

Jezus is tot zonde gemaakt, en als mens beladen met alle zonden, is Hij een vloek geworden.
Jezus was voor God een vloek (aan het kruis) geworden, maar is nooit vervloekt door God!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: Bijbel (S.V.), Bijbel met kanttekeningen en enyclo.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *